Primajući članove Međunarodne unije katoličkih farmaceuta, Papa je napomenuo da je zdravstvena kriza prilika da se bude blizu ljudi pružanjem pomoći „u ljudskoj veličini“ i istakao doprinos koji se može dati potpunom prelasku na celovitu ekologiju.

Na čelu pandemije kao pouzdano prisustvo, sposobnost da se ujedini iskorišćavanjem vanrednog stanja, kao „most“ između građana i zdravstvenog sistema, ali i važna pomoć u razotkrivanju neistina – ovim rečima je papa Franja opisao Katoličke farmaceute, primajući u audijenciju članove administracije Međunarodne federacije katoličkih farmaceuta, crkvenog udruženja koje je, kako je rekao, kao i drugi, otvoreno za sve, u službi svih, poštujući principe hrišćanskog morala. , a na osnovu dostojanstva ljudske ličnosti.

Uporišta tokom pandemije

Govoreći o pandemiji bolesti COVID-19, Papa je istakao važnost viđenja prilike i u pandemiji, manifestujući vrednost zastupanja u obliku udruženja, što je tipično za katoličku tradiciju. Građani, često izgubljeni, našli su u vama uporište za pomoć, savete, informacije, a takođe – kao što znamo – da brzo polože testove potrebne za život i druge svakodnevne aktivnosti. Mislim da je i ova krizna situacija u vašem profesionalnom okruženju podstakla potrebu da „budete telo“, da podržavate jedni druge. To bi trebalo da bude podsticaj za udruživanje, dodao je Papa.

Društvena uloga

Farmaceuti su kao „most“ između građana i zdravstvenog sistema koji je birokratski; osim toga, pandemija ga je stavila na tešku kušnju usporavanjem, a ponekad i paralizacijom procedura – primetio je papa Franja, objašnjavajući da takav proces podstiče veće poteškoće i veću patnju pacijenata, i veću štetu po zdravlje. Kategorija farmaceuta daje dvostruki doprinos opštem dobru: rasterećenje zdravstvenog sistema i ublažavanje društvenih tenzija. Naravno, tu ulogu treba ostvariti sa puno razboritosti i profesionalne ozbiljnosti – istakao je on – ali za ljude je veoma važan aspekt bliskosti, saveta, te bliskosti koja treba da bude odlika zdravstvene zaštite „u ljudskim razmerama“. .

Promotori novog stila života

Podsećajući i na važan doprinos samostanskih apoteka, danas obogaćenih prinosom drugih kultura kao što su istočne ili starosedeoci Amerike, Papa je pomenuo doprinos koji farmaceuti mogu da daju u promeni celokupne ekologije. Svi smo pozvani da naučimo način života koji više poštuje okruženje u koje nas je Bog postavio, naš zajednički dom. Ovaj način života takođe uključuje zdravu ishranu i, uopšte, način života. Mislim da farmaceuti i u tome mogu da ‘obrazuju’, promovišući veće znanje u vođenju zdravog života – rekao je papa Franja i na kraju istakao – Rekao bih da vi, farmaceuti, možete da nam pomognete da razotkrijemo zablude lažnog blagostanja i da nas obrazujete za istinski „dobar život“, kako ne bi bio privilegija malobrojnih, već dostupan svima; dobar život u smislu življenja u skladu sa okolinom, sa univerzumom, sa svima.

VN