Papa Franja susreo se sa Kongregacijom regularnih klerika svetog Pavla, poznatim kao Barnabiti, i duhovnom porodicom povezanom s njima, podsetivši na savet osnivača svetog Antuna Marije Zakarije: „Trčite kao ludi ka Bogu i prema drugima“, morate nositi „živi“ Duh Hristov koji nas ne tera da sedimo u fotelji, već nas tera da radosno izlazimo prema svima

U ponedeljak, 29. maja, Sveti otac je primio u audijenciju Kongregaciju regularnih klerika svetog Pavla (poznate kao Barnabiti) i duhovnu porodicu svetog Antuna Marije Zakarije povodom obeležavanja 125. godišnjice kanonizacije njihovih osnivača i u svetlu dva važna generalna kapitula koja su pred njima.

U svom obraćanju, Sveti Otac je podsetio je na izraz njihovog osnivača, svetog Antuna Marije Zakarije, koji je poručio svojim sledbenicima: „Morate da trčite kao ludi! Trčite prema Bogu i prema drugima!“ Proširujući ovaj podsticaj, papa Franja se osvrnuo na tri glavne tačke: odnos sa Hristom apostolski žar i stvaralačku hrabrost.

Odnos sa Hristom

Papa Franja je insistirao na tome da je čvrst odnos sa Hristom od suštinskog značaja za misiju, istovremeno upozoravajući na prozelitizam. „Naša misionarska objava nije prozelitizam, već deljenje ličnog susreta.”

Objasnio je da deljenjem našeg susreta sa Isusom koji menja život – našeg ličnog odnosa sa Njim – možemo početi da hodamo zajedno sa drugima ka istom cilju, cilju večnog života sa Njim.

Trčanje ka drugima

Kao i odnos sa Hristom, papa Franja je rekao da je aspekt „trčanja ka drugima” takođe fundamentalan. Ovde je upozorio na opasnost od samozatvora ili rizik da postanemo „tužni učenici“.

Podsećajući na Isusovu zapovest da se ide u svet i propoveda jevanđelje svima, Papa je naglasio da u ovoj misiji nema mesta tuzi. Podstakao je prisutne da idu napred u pravcu koji im ukazuje njihova harizma i da svuda nose živi Duh Hristov.

„Nosite Hristov Duh svuda, ne isključujući nikoga i otvarajte se novim oblicima apostolata, u svetu koji se menja i kome su potrebni fleksibilni i otvoreni umovi, zajednički putevi istraživanja, kako bi se identifikovali odgovarajući načini za prenošenje jedinstvenog jevanđelja”.

“Trčati kao lud”

Zatim je papa Franja razmišljao o tome šta znači „trčati kao lud“. Ovo uključuje „kreativnu hrabrost“. Tu hrabrost, rekao je rimski biskup, pokazao je sveti Antun Marije osnivanjem institucija koje su bile nove za svoje vreme. “Sve su to bile nove stvarnosti“, istakao je Papa i dodao da je njihov osnivač „kreativan, ali veran jevanđelju“.

Papa Franja je istakao važnost kreativnosti unutar Crkve, kao što je to činio sveti Antun Marijie, prihvatajući ispravke i objašnjavajući svoje postupke, uz „čuvanje zajedništva u poslušnosti“.

Zajedničko delovanje

Na kraju, papa Franja je istakao važnost „zajedničkog delovanja“ kao zajednice, deleći naše živote, rad, molitve, patnje i radosti.

„Zajedništvo u životu i u apostolatu je zapravo prvo svedočanstvo koje ste pozvani da date, posebno u svetu podeljenom borbom i sebičnošću“.

I zato, ponovio je Papa, „Trčite kao ludi, ka Bogu i prema drugima, ali zajedno!“.

Sveti Otac im je dao svoj blagoslov, zamolivši ih da se mole i za njega.

Izvor: Vatican News