Papa Franja se juče, pre opšte audijencije, sastao sa delegacijom Globalnog istraživačkog projekta za unapređenje katoličkog obrazovanja (Global Researchers Advancing Catholic Education Project – GRACE) i istakao važnost dinamičnog obrazovanja za razvoj pojedinca, koji prenosi nasleđe prošlosti, ali idući napred, ne zaustavljajući se na korenima.

Obrazovati ne znači puniti glavu idejama, jer tako nastaju „automati“, već hodati zajedno sa ljudima u napetosti između rizika i sigurnosti – rekao je papa Franja u slobodnom govoru – nakon što je uručio pripremljeni govor – delegaciji globalnog istraživačkog projekta za unapređenje katoličkog obrazovanja (GRACE). To je novi projekat međunarodnog istraživanja koji su podstaknuli volonteri, kako bi se promovisala vrednost katoličkog obrazovanja u poštovanju identiteta i dijaloga. Sastanak je održan juče pre opšte audijencije.

Pravo na grešku

Obrazovati znači rizikovati u napetosti između glave, srca i ruku – rekao je Papa i dodao – u harmoniji, tako da razmišljam o onome što osećam i radim; da osetim ono što mislim i radim; da radim ono što osećam i mislim. To je harmonija. Papa je ohrabrio nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola i univerziteta da prate đake i studente na njihovom obrazovnom putu.

Ne može se obrazovati bez hodanja sa ljudima koje obrazujemo – rekao je on i istakao da obrazovati ne znači govoriti samo retoričke stvari; obrazovati znači povezati sa stvarnošću ono što se govori. Devojke i mladići imaju pravo na grešku, ali ih vaspitač prati na putu da usmerava njihove greške da ne budu opasne. Pravi vaspitač se nikada ne plaši grešaka; on prati, uzima za ruku, sluša, razgovara. Ne boji se i čeka. To je ljudsko vaspitanje: obrazovati znači učiniti da raste, pomoći da odraste.

Obrazovati u tradiciji koja je dinamična

Započinjući dijalog sa papom Franjom, portparol delegacije je objasnio da je svrha projekta vaspitanje, ali ne samo da se prenese znanje, već i da se obezbedi prostor u duhovnom i pastoralnom polju, kao i šta stariji mogu da prenesu mladima. ljudi. Papa je istakao važnost dijaloga između mladih i starih. Da bi drvo raslo, potrebni su mu bliski odnosi sa svojim korenima – rekao je on i pomenuo jednog pesnika, svog sunarodnika, koji kaže: ‘Sve što je procvetalo na drvetu dolazi od onoga što ima pod zemljom’. Nema napretka bez korena. Samo sa korenima postajemo ličnosti – dodao je Papa i rekao odlučno ‘ne’ hladnom i krutom tradicionalizmu, napominjući da prava tradicija znači uzimati iz prošlosti da bismo išli napred. Tradicija nije statična; dinamična je, okrenuta budućnosti.

VN