Pozdravivši učesnike XXVI Pavlovskog ekumenskog kolokvijuma, Papa je istakao da ova inicijativa, koja okuplja naučnike različitih hrišćanskih vera i kultura, omogućava prevazilaženje prepreka nepoverenja u susretu sa drugima, podržavajući dijalog između različitih polaznih tačaka koje traže zajednički jezik počevši od Svetog pisma: neka doprinese većem duhu bratstva među vernicima

Vrh obrasca

Ako su kroz istoriju podele bile uzrok stradanja, danas moramo da se posvetimo tome da preokrenemo taj trend, napredujući putevima jedinstva i bratstva koji počinju upravo molitvom, učenjem i zajedničkim radom.

Papa Franja je ohrabrio hrišćane da hodaju ujedinjeni i ustanu u svedočenje kada se danas u Apostolskoj palati sastao sa učesnicima XXVI Pavlovog ekumenskog kolokvijuma, inicijative koju je ubrzo nakon Drugog vatikanskog koncila pokrenula grupa naučnika iz desetak zemalja i iz različitih hrišćanskih tradicija. To je dovelo do intenzivnog izučavanja i istraživanja, doprinoseći biblijskom i duhovnom poznavanju Poslanica Apostola naroda.

Susret koji otvara za razgovor sa drugima

Susret koji uključuje različite hrišćanske denominacije i ljubitelje Svetog Pavla, koji se sastaju da bi podelili specifičnost studija, ali i originalnost kulture porekla i života vere svoje hrišćanske zajednice, daje veliki prinos – rekao je Papa u svom govoru – jer otvara za dijalog između različitih polazišta koja traže dodirne tačke polazeći od Svetog pisma i omogućava tačno i naučno egzegetsko poređenje, koje svoj životni prostor nalazi u molitvi i duhovnosti. Istovremeno, one omogućavaju da se istakne lepota apostolskih pisama i njihov značaj za hrišćanski i crkveni život. Osim toga, po Papinim rečima, u Pavlovskom ekumenskom kolokvijumu ima i hrabrosti da se prevaziđu prepreke nepoverenja, koje se često javljaju kada smo pozvani da se sretnemo sa drugim, a još više kada drugi ima drugačiju tradiciju od naše.

Neočekivani putevi Božiji

Osvrćući se zatim na razmatranje 9., 10. i 11. poglavlja Pavlovog pisma Rimljanima, koji su ove godine u središtu kolokvijuma, rimski biskup je istakao da je to izvanredan prikaz tajne spasenja, koje vodi ka odnosu – a samim tim i dijalogu – darovima i Božijem pozivu Izrailju i nadi jevanđelja, kroz koje nam Apostol daje važnu poruku na kojoj treba produbljivati biblijske studije i negovati ekumenski dijalog. Bog ne propušta da ispuni svoja obećanja o spasenju i strpljivo ih izvršava, čak i na neočekivane i iznenađujuće načine. Ali osnovna sigurnost je da se vernici mogu pouzdati u Božju milost i obećanja. Čak i u svojoj slabosti i u višestrukim pretnjama koje prete njihovoj veri, oni mogu računati, kroz Hristovu smrt i vaskrsenje, na delotvorno obećanje Božje milosti.Dno obrasca

Istinski ekumenizam se ostvaruje u hodu

Sveti Otac je ohrabrio učesnike Pavlovskog ekumenskog kolokvijuma da nastave sa akademskim, biblijskim, duhovnim i bratskim dijalogom, da puste u opticaj izvorno bogatstvo čiji je nosilac svako, da tačno nastave biblijska istraživanja i kompetentno. U isto vreme, međutim, treba da dopuste da budu zadivljeni bezbrojnim duhovnim izvorima sadržanim u Pavlovim poslanicama kako bi hrišćanskim zajednicama pružili „nove reči“, sposobne da prenesu milosrdnu dobrotu Očevu, stvarnost Hristovog spasenja. , i obnavljajuću nadu Duha. Stoga je izrazio nadu da će rad Pavlovih učenjaka, često mukotrpan i skriven, ojačati ekumenski duh među vernicima, duh dijaloga i bratstva koji im pomaže da zajedno hodaju u potrazi za Gospodom. Papa Franja je na kraju ohrabrio prisutne da nastave ekumenski hod, da zajedno hodaju, mole se i rade.

Istinski ekumenizam se postiže hodanjem: ne smemo se plašiti hodanja, hodanja sa drugima, sa poverenjem u druge; i u služenju: služenje siromašnima i pomoć hrišćanskim i nehrišćanskim zajednicama. Hodaj i služi: idi tako napred.