Sveti otac Franja predvodio je misu u nedelju 15. maja na Trgu Svetog Petra, gde je kanonizovano deset blaženih. Uz Šarla de Fukoa, kanonizovani su sveštenici Đustino Maria Rusolilo; Luiđi Marija Palacolo i Sezar de Bus. Kanonizovan je prvi blaženi indijski laik Lazar, poznat kao Devasahajam, , zatim Marija Domenika Mantovani, Tit Brandsma, Marija Rivijer, Marija Frančeska di Gezu Rubato i Marija di Gezu Santokanale, prenele su Vatikanske novosti.

Isusova zapovest ljubavi

Isusova zapovest ljubavi: „kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13. 34) krajnji je kriterijum po kome možemo da razaznamo da li smo njegovi učenici, rekao je papa Franja u propovedi na misi sa hiljadama vernika. Dva su ključna elementa ove zapovesti koju je Papa uzeo u obzir: Isusova ljubav prema nama i ljubav koju želi da izrazimo drugima.

Kako nas je Isus ljubio? Do samog kraja se predao u potpunosti, podsetio je Papa. Upadljivo je pomisliti da je ove reči izgovorio u mračnoj noći, kada je atmosfera u Gornjoj sobi bila puna emocija i strepnje. Ali istog trenutka kada je izdan, Isus potvrđuje svoju ljubav prema onima koji su mu povereni. Usred tame i životnih oluja najvažnije je da nas Bog voli, naglasio je Papa.

Neka ova poruka bude u srcu naše sopstvene vere i svih načina na koje je izražavamo: „ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas“ (1 Iv 4, 10). Nisu u središtu naše sposobnosti i zasluge, već bezuslovna, slobodna i nezaslužena ljubav Božija. Naš hrišćanski život ne počinje naukom i dobrim delima, već čudom koje se rađa saznanjem da smo voljeni, istakao je Sveti Otac. Dok svet često pokušava da nas ubedi da smo cenjeni samo zbog onoga što možemo da proizvedemo, jevanđelje nas podseća na pravu istinu života: mi smo voljeni – i to je naša vrednost, dodao je on.

Svetost nije nedostižan cilj

Priznanje ove istine zahteva obraćenje od načina na koji često doživljavamo svetost. Prenaglašavajući naše napore da činimo dobra dela, stvorili smo ideal svetosti koji je previše zasnovan na nama samima — našem ličnom herojstvu, našoj sposobnosti da odustanemo, našoj spremnosti da se žrtvujemo u postizanju nagrade. Tako smo svetost pretvorili u nedostižan cilj, primetio je Papa. Odvojili smo ga od svakodnevnog života, umesto da ga tražimo i prihvatamo u svakodnevnom životu, u iskušenjima stvarnog života. Biti Isusovi učenici i napredovati na putu svetosti, rekao je, znači pre svega predati se preobraženju snagom ljubavi Božije. Ne zaboravimo Božiju nadmoć nad egom, Duha nad telom, milosti nad delima.

Služi i daj svoj život

Ova preobražavajuća ljubav Gospodnja otvara naša srca i osposobljava nas da ljubimo. Reč „kao“ u Isusovoj zapovesti ljubavi nije samo poziv da se sledi Hristova ljubav; kaže nam da smo u stanju da ljubimo samo zato što nas je On ljubio, jer uliva u naša srca svoj Duh, Duh svetosti, ljubav koja leči i preobražava. Zato možemo donositi odluke i činiti dela ljubavi u svakoj situaciji i za svakog brata i sestru koje sretnemo.

U praksi, to znači služiti i dati svoj život, primetio je Papa. Naime, služiti znači ne stavljati svoje interese na prvo mesto, već očistiti naše sisteme od otrova pohlepe i konkurencije; boriti se protiv raka ravnodušnosti i crva samoreferencijalnosti; da delimo harizme i darove koje nam je Bog dao.

Dodirni i pogledaj

Znati kako dati svoj život je više od jednostavnog nuđenja drugima nešto što pripada nama; radi se o davanju sebe. Pored pripremljenog govora, Papa je rekao da često voli da pita ljude koji ga pitaju za savet da li daju milostinju, a da li dodirnu ruku toj osobi, da li je pogledaju u oči. Dodirni i pogledaj, dodirni i pogledaj telo Hristovo koje pati u našoj braći i sestrama. To je veoma važno, to je dati svoj život, naglasio je on. Kako je rekao, svetost se ne sastoji od nekoliko herojskih gesta, već od mnogo malih činova svakodnevne ljubavi, a te prilike su prisutne u svakom pozivu i putu.

Svetost je uvek originalna

Služiti jevanđelju i našoj braći i sestrama, davati svoje živote ne očekujući ništa zauzvrat, ili bilo kakvu svetsku slavu: to je naš poziv. Tako su naši kanonizovani saputnici danas živeli svoju svetost, rekao je Papa i dodao da je put do svetosti univerzalan, poziv za svakog od nas koji počinje krštenjem. Potrudimo se da činimo isto, pozvao je on, jer je svako od nas pozvan na jedinstvenu i neponovljivu svetost. Ona je uvek originalna, podsetio je on, pozivajući se na blaženog Karla Akutisa koji je rekao da nema „fotokopija” svetosti. Da, Gospod ima plan ljubavi za svakoga. On ima san za tvoj život. Prihvatite taj san i sledite ga s radošću, podstakao je papa Franja.