Papa Franja primio je 25. aprila u Vatikanu grupu studenata sa Kraljičinog univerziteta u Belfastu, u Severnoj Irskoj, povodom pedesete godišnjice kapelanije, prenosi Vatican Nevs.

Podstakao je mlade da neguju kulturu susreta u akademskoj zajednici. Prisutnima je uputio pripremljene reči u kojima je Sveti Otac rekao: „Ako zaista verujemo u Isusa, moramo činiti ono što Isus čini: susretati se sa drugima, susresti se sa bližnjima, da bismo sa njima podelili spasonosnu istinu Jevanđelja. Kako je napisao, hrišćanska vera je u osnovi susret sa Isusom Hristom

On je rekao da je izgradnja kulture susreta u službi Carstva Božijeg lično izazovna, ali uzbudljiva jer nam „omogućava da pletemo mrežu odnosa koji naš zajednički život mogu učiniti ‘istinskim iskustvom bratstva, karavanom solidarnosti, svetim hodočašćem’“.

„Izgradnja kulture susreta nije samo gledanje, već viđenje; nije stvar o tome da čujemo, već da slušati; ne radi se samo o susretu ili prolasku pored ljudi, već o zaustavljanju da bi se sa njima bavili stvarima koje su zaista važne.”

Papa je stoga ohrabrio studente da postanu promoteri ove kulture susreta u svom akademskom okruženju, doprinoseći tako izgradnji plemenitih irskih tradicija gostoprimstva, pomirenja, vernosti Jevanđelju i istrajnosti u potrazi za svetošću.

Ika