Milosrđe i Ljubav – napisano velikim slovima, najsuštinskije su osobine čoveka, stvorena po liku Božijem, pa samim tim i jezik koji nas najviše spaja. Božanski put ljubavi može biti smernica za rad Karitasa, čiji su se zaposleni u španskom ogranku danas sastali sa papom Franjom povodom 75. godišnjice delovanja.

„Zaista, ako nas Hristos poziva na zajedništvo sa Bogom i sa našim bratom, vaši napori su usmereni upravo na to da povratimo to jedinstvo koje se ponekad gubi u ljudima i zajednicama“, rekao je Papa, podsećajući na neke od napora koje je predložio Karitas.

Da otvori puteve rekonstrukcije

Pre svega, to je potreba da se „radi iz kapaciteta i mogućnosti, prateći procese”. Zaista, rekao je Papa, rezultati nisu oni koji nas pokreću ili ispunjenje programiranih ciljeva, već doći pred osobu koja je slomljena, koja ne nalazi svoje mesto i prihvatajući je: otvoriti joj puteve obnove kako bi mogao da pronađe sebe, nađe svoje mesto i otvori se drugima i Bogu.

Davati samoga sebe

Da bi se otvorili prema drugima, potreban je drugi izazov koji predlaže Karitas – „sprovesti značajne akcije”. Geste kojima se želi „izvući iz nevolje“, ali koje ne podstiču stvarne promene u ljudima, nisu dovoljne, naglasio je Sveti Otac.

„Siromašne uvek treba primati, pratiti i integrisati. Lepo delo. Ali Isus nam kroz svoj život i rad jasno poručuje da nije dovoljno „davati“, već treba „davati sebe“.

Hristova ispružena ruka

Poslednji izazov je vezan za prethodni, nastojanje da bude „kanal delovanja crkvene zajednice“. Crkva, kao tajanstveno telo Hristovo, produžava svoju delatnost u svojoj istoriji, pa se Karitas nudi kao ispružena ruka koja pripada Hristu kada je pružamo onima kojima smo potrebni, a istovremeno nam omogućava da se približimo Hristu kada nas priziva u patnji bližnjeg, primetio je Papa.

„Ne zaboravimo da jedini put kada nam je dozvoljeno da pogledamo osobu sa visoka jeste da joj pomognemo da se podigne, a zatim nikada više.

„Biti kanal“ nije samo urednije upravljanje resursima ili prostor u kome se ispunjava odgovornost te osetljive crkvene misije. Biti kanal, istakao je papa Franja, pre svega treba shvatiti kao priliku – koju svi treba da iskoriste – da doživimo to jedinstveno i neophodno iskustvo na koje nas Gospod poziva kada kaže: „Želite li da znaš tko ti je bližnji? Idi i ti učini tako.”

Da bi se približio, naglasio je Papa mimo pripremljenog govora, upozoravajući na opasnost od upadanja u „posao karitativnosti“, gde više od polovine sredstava odlazi radnicima.