Isusovački časopis La Civilta Cattolica objavio je ceo razgovor pape Franje sa isusovcima u Lisabonu, koji je održan tokom njegovog putovanja u Portugal povodom Svetskog dana mladih. Bio je to spontan razgovor, tokom kojeg je bilo niza pitanja, u kojima je papa izrazio zabrinutost zbog ratova, ponovo ohrabrio da se svima da mesto u Crkvi, uključujući i homoseksualce i transseksualce, i ponovio da Sinoda nije njegov „izum“ a ni traženje glasova

Apel koji je upućivan, i ponovo upućivan tokom cele proslave Svetskog dana mladih u Lisabonu, za gostoljubivu Crkvu u kojoj ima mesta za „sve, sve, sve“, uključujući i homoseksualce i transseksualce, ponovio je i produbio papa Franja tokom razgovora sa portugalskim isusovcima. Sveti Otac se sastao sa svojom subraćom 5. avgusta u Colegio de Sao Joao de Brito, školi koju vodi Družba Isusova, tokom svog putovanja u Lisabon, upravo povodom Svetskog dana mladih.

Zabrinutost zbog ratova

Razgovor – koji je u celini objavio časopis La Civilta Cattolica – bio je direktan i spontan na podsticaj samog pape. Razgovaralo se o raznim temama: od generacijskih izazova do svedočenja redovnika, od pitanja o ljudskoj seksualnosti do razvoja doktrine, pa sve do zabrinutosti oko ratova.

Otpor i doktrina koja se razvija

Međucrkvene tenzije bile su jedna od glavnih tema razgovora. Govorilo se dakle o „zaostalosti“, „reakcionarnosti“ u nekim crkvenim realnostima i otporu Drugom vatikanskom saboru. „Mnogo je onih koji dovode u pitanje Drugi vatikanski sabor, a da ga ne imenuju – primetio je Papa. On je podsetio da je nazadovanje beskorisno i istakao dinamičku prirodu doktrinarne evolucije u razumevanju pitanja vere i morala.

Doktrina takođe napreduje, vremenom se učvršćuje, širi i postaje rigidnija, ali uvek napreduje – rekao je on, a da bi ilustrovao fluidnost doktrine tokom vremena naveo je neke primere iz istorije poput promene perspektiva o smrtnoj kazni, nuklearno oružje i ropstvo. Promena je neophodna – ponovio je i dodao – Videti učenje Crkve kao monolit je pogrešno. Ali neki idu unazad; ovo su oni koje ja zovem ‘nazadnjacima’. Kada idete unazad, formirate nešto zatvoreno, odvojeno od korena Crkve i gubite limfu objave.

Papino upozorenje je jasno: Ako se ne menjate naviše, idete unazad, a zatim preuzimate kriterijume promene koji su drugačiji od onih koje daje sama vera da biste rasli i menjali se. Efekti na moral su razorni. Problemi koje “moralisti” danas moraju da razmotre su veoma ozbiljni – primetio je on i upozorio – Postoji, međutim, rizik da ideologija istisne veru. Pripadnost delu Crkve zamenjuje pripadnost Crkvi – istakao je Papa – a kada u životu napustiš doktrinu da bi je zamenio ideologijom, izgubio si, izgubio si kao u ratu.

Svetovnost, najgore zlo

Biskup Rima se u razgovoru osvrnuo na današnje društvo koje smatra preterano „sekularnim“, što ga posebno zabrinjava kada svetovnost uđe u posvećeni život. Stoga je podsetio na svoje nedavno pismo rimskim sveštenicima, u kome upozorava na klerikalizam i duhovnu svetovnost, kao na zamke u koje se ne sme upasti. Jedno je pripremati se za dijalog sa svetom… a drugo je praviti kompromis sa stvarima sveta, sa svetovnim – istakao je on i podstakao na čitanje poslednje četiri stranice Meditacije o Crkvi u kojoj Anri de Lubac tvrdi da je duhovna svetovnost „najgore zlo koje može da prodre u Crkvu, još gore od ere ’ libertinskih’ Papa”.

‘Erotizovano’ društvo

Međutim, ne prepustiti se ovozemaljstvu ne znači ne voditi dijalog sa svetom – primetio je on. Neophodno je izaći u ovaj svet, sa vrednostima i bezvrednošću koje ima. Među njima čak i onaj preterano „erotizovanog“ života. Istovremeno, papa Franja je istakao problem pornografije i lakog pristupa njoj putem mobilnog telefona i ohrabrio sveštenike da zatraže pomoć i razgovaraju o ovim problemima jer, za razliku od prošlosti kada ti problemi nisu bili toliko akutni i čak su bili skriveni, danas su vrata širom otvorena i nema razloga da problemi ostanu skriveni.

Prihvatiti svakog

Pored toga, Papa je ponovio poziv na prihvatanje homoseksualaca u Crkvu. Očigledno je da je tema homoseksualizma danas veoma jaka, a osetljivost po ovom pitanju se menja u skladu sa istorijskim okolnostima – objasnio je on. Ali ono što mi se uopšte ne sviđa – dodao je on – uopšteno, jeste da se na takozvani „greh tela“ gleda lupom, kao što se već dugo radi u vezi sa šestom zapovesti. Ako ste iskorišćavali radnike, ako ste lagali ili varali, to se nije računalo, ali su gresi ispod struka bili važni.

Svi su pozvani u Crkvu – ponovio je Sveti Otac. Za svakoga je neophodno primeniti najpogodnije pastoralno gledište. Ne smemo biti površni i naivni, terati ljude da rade stvari i ponašanja za koja još nisu zreli ili sposobni. Duhovno i pastoralno praćenje ljudi zahteva mnogo osećajnosti i kreativnosti. Ali svi, svi, svi su pozvani da žive u Crkvi: to nikada ne zaboravite.

Sastanak sa grupom transrodnih osoba

Kao u nedavnom intervjuu za španski časopis, papa Franja se prisetio svog susreta sa grupom transrodnih osoba koje su bile dirnute do suza njegovim prihvatanjem i empatijom. Naglasio je da je neophodno doći do marginalizovanih ljudi koji se često bore sa osećajem odbačenosti i podsetio na važnost razumevanja i saosećanja.

Radost zbog Sinode

Na kraju, odgovarajući na pitanje kakve radosti doživljava u ovom periodu, Sveti Otac je posebno istakao pripremu za Sinodu. Radost je videti kako iz malih župskih grupa, iz malih crkvenih grupa izlaze veoma lepe misli – rekao je – i da postoji veliko oduševljenje. To me čini srećnim.

Sinoda nije moj izum – napomenuo je on, podsećajući kako je Pavao VI na kraju Sabora shvatio da je Katolička Crkva izgubila sinodalnost. Od tada je napredak bio spor i, ponekad, veoma nesavršen. Danas, dakle, pokušavamo da damo novu snagu sinodalnosti, što – pojasnio je – ne znači da idemo u potragu za glasovima, kao što bi to uradila neka politička partija. U Sinodi je protagonista Duh Sveti. Stoga treba da dozvolimo da Duh vodi stvari – istakao je papa Franja.

Izvor: Vatican News