Papa Franja je svojim rukom pisanim pismom na španskom jeziku odgovorio na neka pitanja jezuitskog sveštenika o. Džejmsa Martina, koji radi u pastoralu sa LGBT osobama, izvestio je Vatikan njuz u ponedeljak, 9. maja.

Božji „stil“ je „blizina, milosrđe i nežnost“, rekao je papa Franja u kratkom odgovoru na pitanja oca Džejmsa, koji mu je 5. maja napisao poruku na španskom, pitajući ga da li je spreman da odgovori na neka od pitanja koja obično pita.postavili su LGBT katolici.

Nekoliko dana kasnije, dobio je rukom pisanu belešku od pape na španskom, sa njegovim odgovorima. Rezultat je mini-intervju koji je jezuit Martin objavio na veb stranici Outreach.

„Što se tiče vaših pitanja“, napisao je Papa, „pada mi na pamet vrlo jednostavan odgovor“.

Šta je najvažnija stvar koju LGBT osobe treba da znaju o Bogu?

Bog je Otac i ne odriče se nijednog od svoje dece. A Božji „stil“ je „blizina, milost i nežnost“. Na ovom putu ćete naći Boga.

Šta biste voleli da LGBT osobe znaju o Crkvi?

Voleo bih da čitaju Dela apostolska. Tamo će naći sliku žive Crkve.

Šta kažete LGBT katoliku koji je doživeo odbacivanje od Crkve?

Voleo bih da to prepoznaju ne kao „odbacivanje Crkve“, već kao odbacivanje „ljudi u Crkvi“. Crkva je majka i sabira svu svoju decu. Uzmimo, na primer, parabolu o gostima na gozbi: „Pravednici, grešnici, bogati i siromašni itd. (Matej 22:1-15; Luka 14:15-24). „Selektivna“ Crkva, „čista krv“, nije Sveta Majka Crkva, već prava sekta.

U julu prošle godine (2021.), papa Franja je takođe poslao o. Džejmsu Martinu rukom pisano pismo na španskom, povodom vebinara Outreach 2021, u kojem se navodi da Bog s ljubavlju pristupa svakom od svoje dece, svakom od njih. … Njegovo srce je otvoreno za sve. On je Otac.

„Molim se za vaše vernike, vaše ’parohijane’, za sve one koje je Gospod stavio pored vas da se brinu o njima, da ih čuvaju i da ih učine da rastu u ljubavi Gospoda našeg Isusa Hrista“, zaključio je Papa.