U podnevnom nagovoru na praznik Velike Gospe, Papa je govorio o značenju himna Bogorodice ‘Veliča’, koju nam prenosi Jevanđelje po Luki, a koja govori o delu Božijem u istoriji i takođe najavljuje preokret vrednosti proricanjem onoga što će Isus reći. Na prvom mestu nisu moć, uspeh i novac, već služenje, poniznost, ljubav. Marija je prvo stvorenje koje telom i dušom trijumfalno prelazi cilj Neba.

Bog je preko Marije pokrenuo istorijsku prekretnicu, definitivno je uspostavio novi poredak stvari – objasnio je papa Franja u svom današnjem podnevnom nagovoru, na praznik Velike Gospe. O tome govori himan ‘Veliča’, koji ona izgovara na pozdrav svoje rođake Jelisavete, o čemu piše Jevanđelje današnje liturgije.

Papa kaže da je Marijin ‘Veliča’ dar za nas, za celu istoriju; on ga naziva „pesmom nade“, himnom hvale i ushićenja za velika dela koja je Gospod učinio u njoj, ali sa kojima Marija nastavlja. Naime, on posmatra delo Božije u čitavoj istoriji svog naroda, govoreći da je Gospod moćne zbacio sa prestola njihovih, uzvisio neznatne, gladne napunio dobrima, a bogate pustio prazne. Međutim, on želi da nam kaže nešto mnogo važnije – rekao je Papa.

Mala i skromna, podignuta je – danas to slavimo – i dovedena u nebesku slavu, dok su moćnici sveta bili suđeni da ostanu praznih ruku. Setite se parabole o bogatašu koji je imao prosjaka Lazara pred vratima. Kako je završio? Praznih ruku – rekao je Papa. Gospa, drugim rečima, najavljuje korenite promene, preokret vrednosti. Dok razgovara sa Jelisavetom, noseći Isusa u svojoj utrobi, ona najavljuje šta će reći njen Sin kada siromašne i skromne proglasi blaženima, a opominje bogate i one koji se uzdaju u sopstvenu samodovoljnost – rekao je Papa.

Marijino proročanstvo

Ukratko, to je Bogorodičino proročanstvo, jer ona svojim rečima pokazuje put koji će Hristos zacrtati kao put u Carstvo Nebesko. Dakle, Djeva prorokuje tim himnom, tom molitvom; proriče da na prvom mestu nisu moć, uspeh i novac, već služenje, poniznost, ljubav. Videvši je u slavi, shvatamo da je prava moć služenje. Ne zaboravimo to: prava moć je služenje – ponovio je Papa i dodao – a vladati znači voleti. To je put u raj.

Nebo je nadohvat ruke ako se ne predamo grehu

Sveti Otac nas je tada podstakao da razmislimo o tome da li ovaj preokret, koji je najavila Marija, utiče na život svakog od nas; da li verujemo da voleti znači vladati, a da služiti znači moć; da li je cilj našeg života nebo ili nam je stalo samo do zemaljskih, materijalnih stvari; ili pak, gledajući na događaje u svetu, dopuštamo li da nas zarobi pesimizam ili, poput Djeve, umemo da vidimo delo Božije koji blagošću i malenošću čini velike stvari.

Marija danas peva nadu i ponovo budi nadu u nama; u njoj vidimo cilj puta: ona je prvo stvorenje koje dušom i telom trijumfalno prelazi cilj Neba. To nam pokazuje da je Nebo nadohvat ruke. Kako je to? – upitao je Papa i istakao – Da, Nebo je blizu, ako se ne predamo grehu, ako u smirenju slavimo Boga i velikodušno služimo drugima. Iako smo slabi, Bog nam je blizu, jer je milostiv – dodao je i ponovo podsetio da je Božji stil bliskost, saosećanje i nežnost. Zato nas Marija prati u slavu i poziva da se radujemo, misleći na nebo – rekao je na kraju papa Franja i ohrabrio vernike da zamole Majku Isusovu za pogled kojim se može nazreti Nebo na zemlji.

IKA