Papa Franja primio je u ponedeljak, 6. juna u audijenciju učesnike plenarne skupštine Dikasterija za međureligijski dijalog.

Učesnicima plenarnog zasedanja Dikasterija posvećenog odnosima sa drugim religijama, papa Franja je poručio da uvek postoji opcija između destruktivnog nasilja i ravnodušnosti, a to je dijalog, „suživot razlika“, potraga za Bogom koji živi u bratstvu, izvestile su Vatikanski vesti.

Dijalog je ključno pitanje u ovom dobu globalizacije u kojem se međunarodne komunikacije munjevito ubrzavaju. To važi i za međureligijski dijalog, rekao je papa Franja u obraćanju učesnicima plenarne skupštine Dikasterija za međureligijski dijalog, nekadašnjeg Sekretarijata za nehrišćane, koji je Pavle VI 1964. želeo „kao vidljiv i institucionalni znak dijaloga sa ljudima drugih religija“, svestan „eksponencijalnog razvoja odnosa između ljudi i zajednica različitih kultura, jezika i religija“.

A danas, „svesni da se međureligijski dijalog konkretizuje akcijom, teološkom razmenom i duhovnim iskustvom“, dodao je Papa, zadatak Dikasterija je da promoviše „istinsku potragu za Bogom među svim ljudima“.

Ovo je vaša misija: da sa ostalim vernicima, na bratski i prijateljski način, promovišete put traženja Boga; posmatrati pripadnike drugih vera ne apstraktno već na konkretan način, kao osobe sa svojom pričom, željama, ranama i snovima.

Samo tako će, prema Papinim rečima, biti moguće „zajedno izgraditi svet kao pogodno mesto za život svih, u miru”.

Suočeni sa nizom kriza i sukoba, „jedni pokušavaju da pobegnu od stvarnosti skrivajući se u privatnim svetovima, drugi se suočavaju sa destruktivnim nasiljem, ali uvek postoji opcija između sebične ravnodušnosti i nasilnog protesta, a to je dijalog“, rekao je Sveti Otac.