U svom nedeljnom popodnevnom obraćanju, papa Franja nas poziva da učimo od siromašnih duhom, koji prepoznaju dobro koje dolazi od Boga i cene ono što primaju. Takođe nas podstiče da cenimo vrednost sebe, drugih ljudi i stvari; to je princip – primetio je Papa – koji se često zanemaruje, pre svega u bogatijim društvima. Svaku osobu treba smatrati svetim i jedinstvenim darom

Nemojte protratiti; tome nas uče siromašni duhom, koji su među onima koji u odlomku Jevanđelja po Mateju iz liturgije na IV. nedelju kroz godinu Isus naziva blaženima. Papa Franja je to naglasio u svom popodnevnom nagovoru, objašnjavajući da su siromašni duhom oni koji znaju da nisu dovoljni sami sebi, i žive kao ‘Božji prosjaci’; osećaju da im je potreban i prepoznaju da dobro dolazi od njega, kao dar, kao milost. Ko je siromašan duhom, ceni ono što dobija – dodao je Papa – zato ne želi da se nijedan dar protraći; siromašni duhom se trude da ništa ne protrate. Isus nas takođe uči da ne rasipamo; na primer, kada posle umnožavanja hlebova i riba traži da se sakupe ostaci da se ništa ne baci.

Ne rasipati nam omogućava da cenimo vrednost sebe, ljudi i stvari. Ali, nažalost, to je princip koji se često zanemaruje, posebno u bogatijim društvima, gde preovladava kultura rasipanja i bacanja.

Izazovi protiv rasipanja

Protiv mentaliteta rasipništva, Sveti Otac nudi tri izazova: da ne protraćimo dar koji smo sami, da ne protraćimo darove koje imamo i da ne odbacimo ljude. Pre svega, trebalo bi da počnete od sebe.

Svako od nas je dobar, bez obzira na vrline koje poseduje. Svaka žena, svaki muškarac bogat je ne samo talentima, već i dostojanstvom, voljen je od Boga, vredan je, dragocen. Isus nas podseća da nismo blagosloveni zbog onoga što imamo, već zbog toga ko smo.

Dakle, pravo siromaštvo je kada čovek popusti i prepusti se, rasipa se. Zato se moramo, uz Božju pomoć, boriti protiv iskušenja da sebe smatramo nezrelim, pogrešnim i da sažaljevamo sami sebe.

Danas se oko trećine proizvedene hrane baci

Što se tiče rasipanja onoga što imamo, Papa je podsetio da se svake godine baci otprilike jedna trećina ukupne hrane koja se proizvodi u svetu.

I to dok mnogi gladuju! Stvorena dobra se ne smeju koristiti na taj način; dobra se moraju čuvati i deliti, da nikome ne nedostaje ono što je potrebno. Ne rasipajmo ono što imamo, nego širimo ekologiju pravde i milosrđa!

Ne smemo odbacivati ljude

Kultura odbacivanja eksploatiše ljude i odbacuje ih kada više nisu potrebni, zanimljivi ili kada postanu prepreka. To je način na koji se postupa sa najslabijima – primetio je rimski biskup i dodao – nerođenom decom, starcima, ljudima u nevolji i obespravljenima.

Ali ljude ne treba odbacivati, nikad! Svako je svet i jedinstven dar, u svakom uzrastu i u svakom stanju. Poštujmo i promovišemo život uvek!

Da razmislite o sopstvenom načinu života

Papa je zato podstakao sve da se zapitaju kako se živi siromaštvo duha, o prostoru koji Bog ima u našim životima, da li ga smatramo svojim bogatstvom i da li verujemo da nas voli, ili se sa tugom odbacujemo, zaboravljajući da smo dar. Pored toga, pozvao je na odgovornu upotrebu stvari, a takođe i na to da se ne rasipa. Na kraju je papa Franja podstakao ispitivanje savesti o sopstvenoj spremnosti da delimo dobra sa drugima, o tome kako se odnosimo prema najslabijima – „dragocenim darovima koje Bog traži od mene da čuvam“ – i da li razmišljamo o onima koji su lišeni najpotrebnijega.

Tuga zbog dešavanja u Svetoj zemlji, Nagorno-Karabahu i Ukrajini

Nakon molitve Anđelskog pozdrava, Papa je izrazio zabrinutost zbog eskalacije nasilja u Svetoj zemlji i uputio snažan apel dvema vladama i međunarodnoj zajednici da odmah, bez odlaganja, pronađu načine za traženje mira. Zatim je pomenuo blokiranu situaciju u oblasti Nagorno-Karabaha gde je veoma teška humanitarna kriza. Papa je podsetio i na Svetski dan borbe protiv gube koji se obeležava danas. Uz Svetog Oca, na prozoru Apostolske palate danas su se pojavila i dva mlada člana Katoličke akcije, koji su se okupili na Trgu Svetog Petra povodom godišnje Karavane mira. Ponovo, i preko njihovih glasova, poželeo je da se okonča rat u Ukrajini.