Oni koji snose teret velike odgovornosti pozvani su da budu protagonisti mira, a ne rata, rekao je papa Franja u kratkom obraćanju uz molitvu Kraljice Nebeske u nedelju, 15. maja.

Pozivajući se na proglašenje deset novih svetaca Katoličke crkve na trgu Svetog Petra, papa je istakao kako je lepo konstatovati da su ovi sveci svojim jevanđeljskim svedočenjem unapredili duhovni i društveni rast zemalja kojima su pripadali kao i čitavih ljudskih porodica. Kako svet nažalost raste, a tenzije i ratovi rastu, neka novi sveci inspirišu zajednička rešenja, puteve dijaloga, posebno u srcima i umovima onih koji snose teret velike odgovornosti i pozvani da budu protagonisti mira, a ne rata. , rekao je papa..