Papa Franja je danas u Sali Pavla VI primio članove Neokatekumenskog puta i poslao 430 porodica u misije u najsiromašnija i najsekularizovanija područja na svetu: „Hvala vam na vašoj velikodušnosti. Idite zajedno sa biskupom, on je poglavar pomesne Crkve“.

Idite napred snagom Duha, noseći Jevanđelje u svom srcu i u ruci. Jevanđelje Isusa Hrista – ne sopstveno – koje se prilagođava različitim kulturama, ali je uvek isto – ohrabrio je papa Franja pripadnike Neokatekumenskog puta, primivši ih na audijenciju tokom koje je poslao oko 430 porodica u sekularizovana i najsiromašnija područja Evrope i sveta.

Idite, propovedajte, krstite

Papa se obratio neokatekumenskim zajednicama bez unapred pripremljenog teksta, i podstakao ih da slede poziv Isusa Hrista, da krenu i svedoče propovedajući Jevanđelje, snagom – kako je rekao – koja dolazi od Duha Svetoga. Idite, propovedajte, krstite. Ali znamo da kada jednom krstimo, zajednica koja se rađa je slobodna, to je nova Crkva i moramo joj dozvoliti da raste, pomoći joj da raste, na svoj način, sa sopstvenom kulturom. To je istorija evangelizacije.

Služite u popustljivosti i poslušnosti

Svi jednaki u odnosu na veru – rekao je kasnije Papa. Ista vera, ali sve u skladu sa sopstvenom kulturom, kulturom mesta gde se vera propoveda. To multikulturalno bogatstvo Jevanđelja postaje kultura; to je na neki način istorija Crkve: mnoge kulture, ali isto Jevanđelje, mnogi narodi, ali isti Isus Hrist. Vera raste, inkulturiše se, ali uvek je ista – primetio je Papa i izrazio zahvalnost neokatekumenima za velikodušno služenje Crkvi.

Zahvaljujem vam i molim vas da budete popustljivi i poslušni prema Isusu Hristu u Crkvi njegovoj; sve u Crkvi, ništa van nje. To je duhovnost koja uvek treba da nas prati. Propovedajte Hrista silom Duha, u Crkvi, sa Crkvom – podstakao je Sveti Otac i primetio da je glava u raznim Crkvama biskup. Uvek idite napred sa biskupom, on je glava Crkve. Ne zaboravite pogled Isusa koji je svakog od vas poslao da propoveda i bude poslušan Crkvi.

Papin blagoslov

Na kraju audijencije, sve porodice koje su čekale papin blagoslov pred odlazak u misiju kleknule su i podigle krst, simbol misije. Gospode, blagoslovi ova raspeća i neka oni koji će ih izneti pred narod zauzmu da se obnovi slika tvoga Sina – rekao je papa Franja i pozdravio nekoliko porodica, zadržavajući se posebno sa decom. Potom je pozdravio prosvetne radnike i bogoslove Bogoslovije Redemptoris Mater iz Makaa koje je upoznao u septembru 2019. godine i koje je ohrabrio u njihovoj važnoj misiji u Aziji.