Papa Franja je na misi osvećenja ulja pozvao sveštenike da neguju milost pogleda u Isusa kako bi bolje služili Bogu i narodu.

Biti sveštenik je velika milost, rekao je papa Franja sveštenicima na Veliki četvrtak, predvodeći ujutru misu osvećenja ulja u vatikanskoj bazilici. On je podsetio da je sveštenstvo blagodat koja je pre svega za dobro hrišćanskih vernika, a ne samo za sveštenike.

Naš narod zaslužuje i treba da mu služe sveštenici čiste savesti, poručio je Papa u propovedi, pozvavši okupljeno sveštenstvo da bude verno Bogu, dopuštajući Mu da ih voli i oprašta.

Pogled usredsređen na Hrista

Fokusirajući se na odlomak iz Jevanđelja po Luki: Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega (Lk 4,20), Papa je rekao da će, kada Isus ponovo dođe na kraju vremena, svaki pogled biti privučen raspetom i vaskrslom Gospodu, pšto će nas učiniti da ga priznamo i poklonimo se Njemu. Prepoznaćemo ga, primetio je, i prepoznaćemo sebe onakvima kakvi zaista jesmo.

Ali i danas je neophodno da sveštenici neguju tu blagodat usmeravanja pogleda ka Hristu, blagodareći Gospodu za blagodatne dane, ali i iznošenje pred Njega naših iskušenja sa kojima se suočavamo da bismo ih prevazišli.

Prepoznavanje skrivenih idola

Papa je sveštenike upozorio i na tri „skrivena idola“ koji mogu da oslabe sveštenička zvanja i otvore srce Zlu i postepeno ih odvoje od dobronamernog prisustva pune ljubavi Isusa, Duha i Oca.

Prva je duhovna svetovnost, kultura prolaznog, koja se manifestuje u trijumfizmu „bez krsta”. Sekularni sveštenik, rekao je Papa, nije ništa drugo do klerikalizovani paganin.

Drugo iskušenje je da se od brojeva napravi idol, vidljiv kod sveštenika opsednutih statistikom. Ali ljudi se ne mogu svesti na puke brojke, upozorio je Papa. Božji darovi se ne mogu meriti tim kriterijumom.

Konačno, treći tip idolopoklonstva, povezan sa prethodnim, je tip funkcionalizma koji se bavi samo efikasnošću, ne ostavljajući prostora za misteriju. „Sveštenici funkcionalisti“, rekao je Papa, zabrinuti su za efikasnost sopstvenih programa.

Iskorenite idolopoklonstvo

Samo Hristos može razotkriti ove idole – njihovo prisustvo, korene, funkcionisanje, rekao je Papa i ohrabrio sveštenike da daju prostor Gospodu da uništi ove skrivene idole. Moramo ih biti svesni, paziti da se korov tih idola koje smo sakrili u nabore srca ne preporodi, upozorio je on.

Papa Franja je svoju propoved na misi osvećenja ulja zaključio molitvom za zagovor svetog Josipa, čestitog oca, slobodnog od skrivenih idola, da sveštenike oslobodi posesivnosti i da budu obdareni blagodaću istrajnosti u zadatku uviđavajući idole. Na ovaj način, rekao je Papa, sa plemenitim srcem, moći ćemo da se podvrgnemo dobročinstvu koje smo naučili po zakonu.

VN