Trećeg dana svoje apostolske posete Demokratskoj Republici Kongo, posle prepodnevnog susreta sa mladima i katihetama i posle susreta sa premijerom, papa Franja se popodne u četvrtak,  2. februara, na Svećnicu, u katedrali u Kinšasi, sastao sa sveštenicima, đakonima, redovnicima, redovnicama i bogoslovima.

Služba na koju ste pozvani jeste da manifestujete bliskost i utehu, kao svetlost koja uvek gori usred tolike tame – poručio im je Papa upravo na današnji praznik Prikazanja Gospodinova, kada se na poseban način moli za posvećeni život. Svi bismo mi, kao Simon u hramu, želeli da držimo Isusa u naručju kako bismo ga imali pred očima i u srcu. Na taj način – objasnio je – stavljajući Isusa u središte, naš pogled na život se menja i, uprkos nevoljama i poteškoćama, osećamo se obavijeni njegovom svetlošću, utešeni njegovim Duhom, ohrabreni njegovom Rečju, podržani njegovom ljubavlju.

Svedoci ljubavi Božije

Sveštenici i posvećene osobe pozvani su da služe ljudima kao svedoci ljubavi Božije. Ali – upozorio je rimski biskup – sveštenstvo i posvećeni život postaju suvi ako ih živimo da bismo se služili ljudima, umesto da im služimo. Ne radi se o zanimanju ili društvenom položaju, niti o obezbeđivanju porodice iz koje potičemo, već je misija da budemo znaci Hristovog prisustva, njegove bezuslovne ljubavi, oproštenja kojim želi da nas pomiri, saosećanja sa kojim želi da brine o siromašnima.

Duhovna osrednjost, svetska udobnost, osrednjost

Sveti Otac je posebno ukazao na tri izazova sa kojima se moraju suočiti u svom pozivu: duhovna osrednjost, svetovna udobnost i osrednjost. Duhovna osrednjost se može prevazići ličnom molitvom, jer je odnos sa Isusom – kako je rekao – osnova našeg delovanja; i svakodnevno evharistijsko slavlje i liturgija časova.

Drugi izazov je kako prevazići iskušenje svetske udobnosti, lakog života. Jer, na ovaj način se gubi srž misije, a to je izlazak iz sebe i odlazak u susret našoj braći i sestrama. Veliki je rizik povezan sa svetovnošću, posebno u kontekstu siromaštva i patnje, a to je da iskoristimo ulogu koju imamo da zadovoljimo svoje potrebe i svoj komfor – upozorio je Papa. Tako postajemo hladni birokrate duha i, umesto da služimo jevanđelju, bavimo se upravljanjem finansijama i poslovima koji su nam korisni.

Svedočiti životom

Sa ovim izazovima moramo se suočiti ako želimo da služimo ljudima kao svedoci Božije ljubavi, jer je služba delotvorna samo ako ide kroz svedočanstvo. Da bi bili dobri sveštenici, đakoni i posvećene osobe nisu dovoljne reči i namere; pre svega, naime, sam život govori.

Osvrćući se na njihova svedočanstva u kojima su govorili o svojoj zemlji koja je bogata prirodnim lepotama i resursima, ali ranjena eksploatacijom, korupcijom, nasiljem i nepravdom, papa Franja ih je podsetio na Isusa, milosrdnog Samarjanina. Upravo je to služba na koju ste pozvani – rekao je – da pokažete bliskost i utehu, kao svetlost koja sija usred tame koja vas okružuje, i da biste sa svima bili braća i sestre, budite pre svega jedni prema drugima; svedoci bratstva.

Zahvalivši na kraju prisutnim sveštenicima, đakonima, redovnicima i bogoslovima, papa Franja ih je pozvao da se ne obeshrabre jer – kako je rekao – trebamo vas! Vi ste dragoceni i važni.