U okviru svog putovanja u Mongoliju, papa Franja održao je svoj drugi javni govor u subotu, 2. septembra, u katedrali sv. Petra i Pavla u Ulan Batoru i podsetio da je Isus radosna vest koju Crkva treba da objavi svim narodima, prenose Vatikanske novosti.

Na svom prvom susretu sa članovima lokalne Crkve u Mongoliji, Papa ih je pozvao da okuse i vide koliko je Gospodin dobar, podsećajući nas da Gospodinova radost i dobrota ostaju sa nama, pomažući nam da stvari vidimo na nov način.

Stoga je ohrabrio biskupe, sveštenike, misionare, redovnike i redovnice i pastoralne radnike laike okupljene u katedrali  sv. Petra i Pavla da daju svoje živote za jevanđelje, što je papa takođe opisao kao divan način definisanja misionarskog poziva hrišćana, posebno u Mongoliji.

Život za Jevanđelje

Prisećajući se istorije Crkve u Mongoliji, Sveti Otac se osvrnuo na sadašnjost, i upitao prisutne: „Zašto bi neko trošio svoj život za jevanđelje?“

Odgovor je, kako je rekao, zato što je „Bog učinio sebe vidljivim, može se dodirnuti i sresti u Isusu“.

Isus je, istakao je Papa, dobra vest, namenjena svim narodima, poruka koju Crkva mora neprestano objavljivati, oličavati u životima i srcima svakog pojedinca i svih kultura.

Papa Franja je istakao mnoge dobrotvorne inicijative koje preduzima Crkva u Mongoliji. Takođe je ohrabrio sve okupljene da nastave da koračaju tim putem koji se pokazao plodonosnim i korisnim za voljeni mongolski narod.

Da vidimo Isusa u licima onih kojima služimo

Sveti Otac je istakao izvor crkvene službe, podsećajući pastoralne radnike u Mongoliji da se uvek vraćaju Isusu. Boravak blizu Gospodina, rekao je, vodi nas da vidimo Isusa na licima onih kojima služimo.

Ova služba, nastavio je biskup Rima, je ono što je potrebno u Mongoliji, gde ljudi imaju osećaj za sveto i traže istinskog svedoka. On je naglasio da hrišćani nisu poslati da šire političke teorije, već da svedoče o novosti Isusovog odnosa sa Ocem.

Zajedništvo u Crkvi

Osvrćući se na prirodu Crkve, papa Franja je objasnio da je Crkva siromašna u svetovnom smislu, podržana samo verom i silom Vaskrslog Gospodina i pozvao da prenosi poruku milosrđa i istine čiji je cilj promovisanje dobra svih.

Insistirao je na harmoniji koja mora postojati u Crkvi, pod Hristovim rukovodstvom, ističući značaj uloge sveštenika u vođenju naroda i izgradnji bratstva.

S tim u vezi, papa Franja je istakao ulogu biskupa, rekavši da je važno da svi crkveni činioci ostanu čvrsto ujedinjeni oko biskupa koji predstavlja živog Hrista usred svog naroda i da izgrađuju sinodsko jedinstvo koje propovedamo i koje u velikoj meri pomaže inkulturaciju same vere.

Svedočenje o Isusu u Mongoliji

Sveti Otac je ohrabrio crkvene zvaničnike i sve hrišćane u Mongoliji da prepoznaju lepotu predanja sebe Hristu, koji ih poziva da svedoče njegovu ljubav u toj zemlji. To će biti moguće, nastavio je Papa, negovanjem zajedništva i jednostavnosti života, bliskošću sa ljudima i brigom za njih i donošenjem Isusa ljudima primerom svog života.

Na kraju, papa Franja je ohrabrio katoličku zajednicu u Mongoliji da se poveri Blaženoj Djevici Mariji, moleći se za ponovni žar i ljubav koja neumorno i radosno svedoči o Jevanđelju.

Hajde! Bog te voli; On vas je izabrao i veruje u vas, ohrabrio je Papa, dodajući: Blizu sam vam i od srca vam zahvaljujem za svedočanstvo i za vaše živote posvećene Jevanđelju.

Na kraju ih je ohrabrio da istraju, budu postojani u molitvi i stvaralački u ljubavi, čvrsti u zajedništvu, radosni i ponizni u svemu i sa svima, prenose Vatikanske novosti.

Izvor: IKA