U poruci učesnicima Međunarodne akademske konferencije o crkvenim naučiteljicama i suzaštitnicama Evrope, papa Franja je rekao da su učenja ovih svetaca posebno pravovremena zbog svoje trajne dubine i relevantnosti.

Primeri svete Terezije Avilske, Katarine Sijenske, Terezije iz Lizijea i Hildegarde iz Bingena; svete Brigite Švedske i Terezije ​​Benedikte od Krsta ističu neke od elemenata koji čine ženstvenost  koja je toliko potrebna Crkvi i svetu, rekao je papa Franja u poruci od 8. marta učesnicima Međunarodne akademske konferencije o crkvenim naučiteljicama i suzaštitnicama Evrope.

Papa je naglasio da su izvanredna učenja ovih svetica posebno pravovremena zbog svoje trajne dubine i relevantnosti, koje u sadašnjim okolnostima mogu pružiti svetlost i nadu našem iscepkanom i nestabilnom svetu.

Napomenuo je da su sve ove žene pružile svedočanstvo o svetom životu, učenći poslušnost Svetom Duhu kroz milost krštenja, crpeći snagu iz Božje ljubavi koja je ispunjavala njihova srca.

Štaviše, papa Franja je istakao da je današnji svet prepoznao da svim ženama treba vratiti dostojanstvo i suštinsku vrednost kojima ih je Stvoritelj obdario.

U crkvenim naučiteljicama i zaštitnicama Evrope možemo videti elemente koji čine ženstvenost koja je toliko potrebna Crkvi i svetu, rekao je Papa, govoreći o njihovoj hrabrosti u suočavanju sa poteškoćama; praktične veštine; prirodnu želju da promovišu ono što je najlepše i ljudsko po Božijem planu i dalekovidu, proročku viziju sveta i istorije, koja ih je učinila sejačicama nade i graditeljkama budućnosti.

Sveti otac je istakao i njihovu veliku ljubav prema Crkvi i Papi, prepoznavši njihov poziv da pomažu u isceljenju grehova i patnji u vremenima u kojima su živeli.

Papa je zaključio poruku sa nadom da bi konferencija mogla da podstakne promociju „ženske svetosti“ koja Crkvu i svet čini tako plodnim.

Izvor: Vatican news