Papina molitvena nakana za mart, koju je objavila Papina svetska molitvena mreža putem video poruke, posvećena je pronalaženju hrišćanskih odgovora na bioetičke izazove, kako bi hrišćani pred njima uvek, molitvom i društvenim delovanjem, promovisali zaštitu života.

Jasno je da je nauka napredovala i da bioetika danas postavlja niz problema na koje moramo odgovoriti: ne možemo sakriti svoje glave u pesak kao nojevi, naveo je Papa u poruci. Biotehnološke promene se uvek moraju koristiti polazeći od poštovanja ljudskog dostojanstva.

Na primer, objašnjava Sveti Otac, ljudski embrioni se ne mogu tretirati kao otpadni materijal za jednokratnu upotrebu – i oni su žrtve današnje kulture odbacivanja. To se ne sme dozvoliti. Tako se širi kultura koja toliko šteti, rekao je on.

Ne možemo dozvoliti da ekonomska dobit bude uslovljena biomedicinskim istraživanjima, dodaje papa Franja.

Moramo da razumemo duboke promene koje se dešavaju sa još dubljim, još suptilnijim uviđanjem. Ne radi se o zaustavljanju tehnološkog napretka. Ne, u pitanju je njegova pratnja, naglašava Papa. Radi se o zaštiti ljudskog dostojanstva i napretka. Drugim rečima, ne možemo ljudskim dostojanstvom platiti cenu napretka. Te dve stvari idu zajedno, u harmoniji zajedno, kaže on.

Suočeni sa novim izazovima koje postavlja bioetika, molimo se da hrišćani svojim molitvama i društvenim delovanjem promovišu odbranu života, zaključuje Sveti Otac.

Izvor: Vatican news