Objavljena je papina poruka za 108. Svetski dan migranata i izbeglica, koji se obeležava 25. septembra. U njoj papa Franja poziva na izgradnju budućnosti uz pomoć ljudi koji su napustili svoje domove u potrazi za boljim životom.

Graditi budućnost sa migrantima i izbeglicama znači prepoznati i ceniti koliko svako od njih može da doprinese procesu izgradnje, podstiče papa Franja u svojoj poruci za 108. Svetski dan migranata i izbeglica. Poruka se fokusira na značenje putovanja čovečanstva u potrazi za našim pravim, nebeskim domom. Carstvo Božije, primećuje on, već je prisutno u onima koji su prihvatili spasenje u Isusu Hristu. Dok putujemo ka ispunjenju Božjeg Kraljevstva, piše on, svaka osoba mora da teži ka ličnom obraćenju kako bi preobrazila naš svet i pomogla mu da se još potpunije uskladi sa božanskim planom.

Božji plan za miran svet

Papa se sa tugom seća tekućih tragedija koje nas podsećaju da smo još daleko od konačnog cilja – novog Jerusalima, prebivališta Boga sa čovečanstvom. U svetlu onoga što smo naučili u nevoljama poslednjih vremena, pozvani smo da obnovimo našu posvećenost izgradnji budućnosti koja je sve više u skladu sa Božjim planom o svetu u kome svako može da živi u miru i dostojanstvu, napominje on. Papa ističe da na ovom putu možemo napredovati tražeći „pravdu Carstva“ i prihvatajući „jevanđelje ljubavi“ u Hristovom spasenju.

Niko ne treba da bude isključen

Posebno, naglašava papa Franja, svaka nejednakost i diskriminacija moraju biti iskorijenjeni iz društva i niko ne treba da bude isključen. Božiji plan je u suštini uključiv, primećuje on, i favorizuje one koji žive na egzistencijalnoj periferiji. Među njima je mnogo migranata i izbeglica, raseljenih lica i žrtava trgovine ljudima. On dodaje da hrišćani moraju graditi Carstvo Božije zajedno sa onima koji su proterani sa svojih ognjišta. Uključivanje najugroženijih je neophodan uslov za puno građanstvo u Carstvu Božijem, kaže on.

Željni radnici

Papa dodaje da izgradnja budućnosti sa migrantima i izbeglicama podrazumeva prepoznavanje njihove vrednosti i potencijala u novim zemljama boravka. Kao što je prorok Isaija predvideo u viziji, strance ne treba smatrati osvajačima ili rušiteljima, već pre svega željnim radnicima za bolje društvo.

Papa je ponudio primer istorije kako bi pokazao da migranti i izbeglice nude vredan izvor društvenog i ekonomskog rasta svojim usvojenim nacijama. Njihov rad, njihova mladost, njihov entuzijazam i njihova spremnost da se žrtvuju obogaćuju zajednice koje ih primaju. Ipak, ovaj doprinos bi mogao biti utoliko veći ako bi bio optimizovan i podržan pažljivo razvijenim programima i inicijativama. Postoji ogroman potencijal, spreman da se iskoristi samo ako mu se pruži prilika, naglašava on.

Doprinos kulturnom i duhovnom razvoju

Iako predstavlja značajan izazov, prisustvo migranata i izbeglica je takođe odlična prilika za ukupan kulturni i duhovni rast, rekao je Papa. Katolički migranti, dodaje, mogu podstaći crkveni život zajednica koje ih primaju. Deljenje različitih izraza vere i pobožnosti pruža nam privilegovanu priliku da potpunije doživimo katoličanstvo Božjeg naroda, piše on.

Molitva i poziv

Papa Franja zaključuje svoju poruku pozivajući sve da prihvate svoju braću i sestre iz inostranstva i dodajući posebnu molitvu povodom obeležavanja Svetskog dana migranata i izbeglica.

* (slobodan prevod)

Gospode, učini nas nosiocima nade,

pa tamo gde je tama,

tvoja svetlost sija,

i gde je malodušje,

da se poverenje u budućnost može ponovo roditi.

Gospode, učini nas oruđem pravde svoje,

tako da tamo gde postoji isključenost, bratstvo može cvetati,

a tamo gde postoji pohlepa, duh deljenja može rasti.

Gospode, učini nas graditeljima Carstva Tvoga,

zajedno sa migrantima i izbeglicama

i sa svima koji žive na periferiji.

Gospode, daj da naučimo kako je lepo

da živimo zajedno kao braća i sestre. Amin.