Na kraju evharistijskog slavlja na prostoru ispred bazilike Sv. Petra u nedelju, 15. maja, tokom koje je obavljena kanonizacija Deset blaženih, papa Franja predvodio je molitvu Kraljice vernika sa vernicima i hodočasnicima okupljenim na Trgu Svetog Petra. Kao uvod u Marijansku molitvu, Papa je rekao sledeće reči.

Draga braćo i sestre,

Pre završetka ovog evharistijskog slavlja, želim da pozdravim i zahvalim sve vas: braću kardinale, biskupe, sveštenike, monahinje i monahe, posebno one koji pripadaju duhovnim porodicama novih svetih, kao i vas verni, verni narod Božiji , koji su se ovde okupili iz mnogih delova sveta.

Pozdravljam zvanične delegacije iz različitih zemalja, posebno predsednika Republike Italije. Lepo je primetiti da su ovi sveci svojim jevanđeljskim svedočenjem doprineli duhovnom i društvenom razvoju zemalja kojima su pripadali kao i čitavih ljudskih porodica. Dok u svetu, nažalost, rastu udaljenosti, a tenzije i ratovi rastu, neka nova svetinja inspiriše zajednička rešenja, puteve dijaloga, posebno u srcima i umovima onih koji snose teret velike odgovornosti i pozvani da budu protagonisti. mira, a ne rata.

Pozdravljam sve vas, dragi hodočasnici, kao i sve one koji su pratili ovu misu putem sredstava komunikacije. A sada se obratimo Bogorodici da nam sa radošću pomogne da se ugledamo na primer novih svetitelja.