Isus u današnjem jevanđelju daje novu zapovest ljubavi. Ne neka sugestija ili tumačenje, već zapovest kojom on postavlja novi standard ljubavi. Čovek više nije mera samom sebi, već postaje Isus: „Kao što sam ja voleo vas, tako i vi ljubite jedni druge“ (Jn. 13,34). On nam kaže: ne merite sami koliko ćete nekoga voleti, nego po meni. Ove reči Isus izgovara na Tajnoj večeri, posle koje je ustao od trpeze i pokazao šta znači voleti: dati život za drugoga, do kraja, bez ikakvih uslova i lične koristi. Imajte na umu da Isus nije dao svoj život za nas ljude zato što smo dobri i pravedni, već je to učinio upravo kada su ga se njegovi učenici odrekli, najbliži su ga napustili, a ljudi su kovali sve zlo protiv njega. Sveti Pavle o tome piše: „Bog je pokazao svoju ljubav prema nama na ovaj način: dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas. (Rimljanima 5:8).

Isusova ljubav nije trgovina u kojoj očekujemo nešto zauzvrat. Isusova ljubav je uvek davanje koje nam govori da i mi moramo slediti taj primer. Svašta danas spada pod reč ljubav. Zaista sve, svuda: u filmovima, romanima, pesmama, čak i u sferi politike i ličnih ljudskih drama. Ali ljubav nije cvrkut ptica u daljini, toplina oko srca ili neka bajka. Ljubav je odluka da se uvek dam drugome, čak i kada mi je taj drugi najgori.

Ali naravno da se đavo u sve umeće, hoće da iskrivi Božije reči i uništi čoveka podstrekavanjem na skrupuloznu savest. Imajte na umu da voleti nekoga ne znači udovoljavati ili bezuslovno zadovoljavati njegove želje, već činiti dobro. A vrhovno dobro je Bog. Isus je otišao na krst da nam otkrije lice Božije i da nam otvori vrata raja. Sa takvom ljubavlju smo pozvani da volimo: onu koja vodi ka Bogu. Takva ljubav ponekad uključuje i opomenu ili odricanje: na primer, davanje novca zavisniku nije ljubav, jer takvu osobu samo vodi dublje u propast. Jednako tako, podržavanje nekoga u očiglednom grehu nije čin ljubavi, već guranje u još veće zlo. Greh može samo da odloži patnju ili da je premesti u drugu oblast naših života, a ne može da je otkloni.

Isus želi da me prepozna po mojoj ljubavi prema drugima. On ne traži nikakav drugi znak. Lako je staviti ogrlicu sa krstom, lako je nositi orden, lako je obući monaško odelo, ali sve je bezvredno ako nema ljubavi u mom srcu. Svi ćemo se složiti da je lako govoriti o ljubavi, a teško voleti.