Prvo čitanje:

Jl 1, 13-15; 2, 1-2

Dan Gospodnji, dan mraka i tmine.

Čitanje Knjige proroka Joela

Svećenici, opašite kostrijet i tužite!

Službenici žrtvenika, naričite!

Dođite, prenoćite u kostrijeti,

službenici Boga mojeg! Jer iz Doma Boga vašeg

nesta prinosnice i ljevanice!

Naredite sveti post,

proglasite zbor svečani;

starješine, saberite sve stanovnike zemlje

u kuću Gospodina, Boga svojeg.

Zavapijte Gospodinu:

»Jao dana!

Jer Gospodnji dan je blizu

i dolazi ko pohara od Svevišnjeg.«

Trubite u trublju na Sionu!

Dižite uzbunu na svetoj mi gori!

Neka svi stanovnici zemlje dršću,

jer dolazi Gospodnji dan.

Da, on je blizu.

Dan pun mraka i tmine,

dan oblačan i crn.

Ko zora po gorama se prostire

narod jak i mnogobrojan,

kakva ne bje nikad prije,

niti će ga igda biti

do vremena najdaljih.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 9, 2-3.6.16.8-9

Pripjev:

Gospodin po pravdi sudi krug zemaljski.

Slavim te, Gospodine, svim srcem svojim,
ispovijedam sva čudesna djela tvoja.
Radujem se i kličem tebi,
pjevam imenu tvome, Svevišnji!

Ti pokara pogane, pogubi bezbošca,
ime im izbrisa dovijeka.
Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše,
zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.

Ali Gospodin dovijeka stoluje,
postavi prijesto svoj da sudi:
sam po pravdi sudi krug zemaljski,
izriče pucima osudu pravednu.

Evanđelje:

Lk 11, 15-26

Ako ja prstom Božjim izgonim đavle, došlo je k vama kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«

»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«

»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Riječ Gospodnja.