Prvo čitanje:

Rim 7, 18-25a

Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga?

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Ta ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio — to činim. Ako li pak činim ono što ne bih htio, nipošto to ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni.

Nalazim dakle ovaj zakon: Kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 66.68.76-77.93-94

Pripjev:

Nauči me, Gospodine, pravilima svojim.

Nauči me razumu i znanju,
jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

Ti si tako dobar i dobrostiv:
nauči me pravilima svojim.

Tvoja ljubav neki mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.

Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer Zakon tvoj moja je naslada.

Naredaba tvojih neću zaboravit dovijeka,
jer po njima ti me oživljavaš.

Tvoj sam, Gospodine: spasi me,
jer tvoje ja ištem naredbe.

Evanđelje:

Lk 12, 54-39

Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete: ‘Bit će vrućine!’ I bude. Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?«

»Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«

Riječ Gospodnja.