Prvo čitanje:

Heb 13, 1-8

Isus Krist jučer i danas isti je — i uvijeke!

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Bratoljublje neka je trajno!

Gostoljublje ne zaboravljajte:

njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele!

Sjećajte se uznika kao suuznici;

zlostavljanih — ta i sami ste u tijelu!

Ženidba neka bude u časti u sviju

i postelja neokaljana!

Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

U življenju ne budite srebroljupci,

zadovoljni onim što imate!

Ta on je rekao:

Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.

Zato možemo pouzdano reći:

Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem:

što mi tko može?

Spominjite se svojih glavara

koji su vam navješćivali riječ Božju:

promatrajući kraj njihova života,

nasljedujte njihovu vjeru.

Isus Krist jučer i danas isti je —

i uvijeke!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 27, 1.3.5.8b-9c

Pripjev:

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Nek se vojska protiv mene utabori,
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene,
i tada pun sam pouzdanja.

U sjenici svojoj on me zaklanja
u dan kobni;
skriva me u skrovištu Šatora svoga,
na hridinu on me uzdiže.

Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!
ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!

Evanđelje:

Mk 6, 14-29

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«

Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.

I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«

Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.

Riječ Gospodnja.