Prvo čitanje:

Hoš 14, 2-10

Nećemo više djelu ruku svojih govoriti: »Bože naš!«

Čitanje Knjige proroka Hošee

Ovo govori Gospodin:

»Vrati se, Izraele, Gospodinu Bogu svome,

jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo.

Uzmite sa sobom riječi

i Gospodinu se vratite.«

Recite mu: »Skini sa nas bezakonje,

i dobrohotno primi

da ti prinesemo plod svojih usana.

Asirac nas neće izbavljati,

i nećemo konje više jahati,

niti ćemo djelu ruku svojih

govoriti: ‘Bože naš!’ —

jer u tebe sirota milost nalazi.«

»Iscijelit ću ih od njihovih otpada,

od svega ću ih srca ljubiti;

jer gnjev se moj odvratio od njih.

Bit ću kao rosa Izraelu;

kao ljiljan on će cvasti,

pustit ću korijen poput jablana,

nadaleko pružat će izdanke.

Ljepota će mu biti kao u masline,

miris poput libanonskog.

Opet će u mojoj sjeni boraviti,

uzgajat će svoju pšenicu,

vinograde gajit

što će steći ime vina libanonskog.

Efrajime, što ti imaš još s kumirima?

Ja sam ga uslišao i pogledao.

Ja sam poput zelena čempresa:

po meni si rodan plodovima.«

Tko je mudar neka shvati ovo,

i čovjek razuman neka spozna!

Jer pravi su putovi Gospodnji:

pravednici hode po njima,

grešnici na njima posrću.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 51, 3-4.8-9.12-14.17

Pripjev:

Usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Evo, ti ljubiš srce iskreno,
u dubini duše učiš me mudrosti.
Poškropi me izopom da se očistim,
operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Evanđelje:

Mt 10, 16-23

Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:

»Evo, ja vas šaljem

kao ovce među vukove.

Budite dakle mudri kao zmije,

a bezazleni kao golubovi!

Čuvajte se ljudi,

jer će vas predavati vijećima

i po svojim će vas sinagogama bičevati.

Pred upravitelje će vas i kraljeve vodit

poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.

Kad vas predadu, ne budite zabrinuti

kako ili što ćete govoriti.

Dat će vam se u onaj čas

što ćete govoriti.

Ta ne govorite to vi,

nego Duh Oca vašega govori u vama!

Brat će brata predavati na smrt

i otac dijete.

Djeca će ustajati na roditelje

i ubijati ih.

Svi će vas zamrziti

zbog imena moga.

Ali tko ustraje do svršetka,

bit će spašen.

Kad vas stanu progoniti u jednom gradu,

bježite u drugi.

Zaista, kažem vam,

nećete obići gradova izraelskih

prije nego što dođe Sin Čovječji.«

Riječ Gospodnja.