U prihvatnom centru u Krnjači nalazi se na desetine ljudi, poreklom iz Burundija koji čekaju na azil. Većina njih, i povrh toga što se nalaze izvan svoje zemlje, nije prestala da praktikuje svoju veru, već je svoj hod u veri nastavila i ovde.

U februaru, predstavnici Karitasa, Međunarodne katoličke zajednice u Beogradu i Pokreta Fokolaraposetili su burundijske porodice smeštene u prihvatnom centru u Krnjači. Tokom prve “zvanične” posete pomenuti predstavnici videli su u kakvim uslovima ove porodice žive, ali i kakvu vrstu pomoći dobijaju od Karitasa i ostalih nadležnih institucija. U narednoj poseti usledilo je upoznavanje sa pedesetak odraslih i dece koji su želeli da nastave sa njima svoje putovanje vere. Na sledećem susretu posetioci su imali priliku da prisustvuju misi na francuskom jeziku koju je predvodio o. Alojz Letonja, župnik župe sv. Ćirila i Metoda. Na samom misnom slavlju mogle su se čuti živahne pesme na kirudskom jeziku.

Posetioci svedoče da su ovi susreti bili istinski trenuci radosti, hvale i deljenja njihove vere u Isusa Hrista, zajedno sa ovom braćom, koja već nekoliko nedelja učestvuje na nedeljnoj misi u župi Krista Kralja u Beogradu i koja su želela da ih prime u „njihovu kuću“, kako bi se bolje upoznali, molili i zajedno pevali.

Cinzia Panero