Prvo čitanje:

2Sol 1, 1-5.11b-12

Neka se proslavi ime Gospodina našega Isusa Krista u vama, i vi u njemu.

Početak Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana

u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.

Milost vam i mir od Boga Oca

i Gospodina Isusa Krista!

Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo,

kao što dolikuje

jer izvanredno raste vaša vjera

i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,

tako da se mi sami po crkvama Božjim

vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere

u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.

One su najava pravednog Suda Božjega:

da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega

za koje i trpite.

Neka vas Bog učini dostojnima poziva

i snažno dovede do punine

svako vaše nastojanje oko dobra

i djelo vaše vjere

te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa

u vama, i vi u njemu

— po milosti Boga našega

i Gospodina Isusa Krista.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-5

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi naroda,
a Gospodin stvori nebesa!

Evanđelje:

Mt 23, 13-22

Jao vama, slijepe vođe!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zaključavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date ući ni onima koji bi htjeli.«

»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.«

»Jao vama! Slijepe vođe! Govorite: ‘Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.’ Budale i slijepci! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato? Nadalje: ‘Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.’ Slijepci! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.«

Riječ Gospodnja.