Prvo čitanje:

1Pt 1, 3-9

Krista ljubite iako ga ne vid jeste; vjerujete i klikćete od radosti neizrecive.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Blagoslovljen Bogi Otac Gospodina našega Isusa Kristakoji nas po velikom milosrđu svojemuuskrsnućem Isusa Krista od mrtvihnanovo rodi za životnu nadu,za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu,pohranjenu na nebesima za vas,vas koje snaga Božjapo vjeri čuvaza spasenje,spremno da se objaviu posljednje vrijeme.Zbog toga se radujete, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere — dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša — stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 111, 1-2. 5-6. 9. 10c

Pripjev:

Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza. 
Silna djela svoja objavi svom narodu, 
u posjed im dade zemlju pogana.

On posla spasenje svom narodu,
Savez svoj postavi zauvijek:
sveto je i strašno ime njegovo,
slava njegova ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Mk 10,17-27

Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju, dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš:Ne ubij!Ne čini preljuba!Ne ukradi!Ne svjedoči lažno!Ne otmi!Poštuj oca svoga i majku!«On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje: idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«Riječ Gospodnja.

Hilp