Prvo čitanje:

Dj 19, 1-8

Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?

Čitanje Djela apostolskih

Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, pošto prođe gornje krajeve, dođe u Efez, nađe neke učenike pa ih upita: »Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?« Oni će mu: »Ta ni čuli nismo da ima Duh Sveti.« Nato će on: Kako ste onda kršteni?«

»Krštenjem Ivanovim«, odvrate oni. Nato će Pavao: »Ivan je krstio krštenjem obraćenja govoreći narodu da vjeruje u Onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa.« Čuvši to, krste se u ime Gospodina Isusa pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati. Bijaše u svemu dvanaestak muževa.

Onda Pavao uđe u sinagogu te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o kraljevstvu Božjem.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 68, 2-5ac.6-7b

Pripjev:

Kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu!

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Iv 16, 29-33

Hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu:

»Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«

Odgovori im Isus:

»Sada vjerujete?

Evo dolazi čas i već je došao:

raspršit ćete se svaki na svoju stranu

i mene ostaviti sama.

No ja nisam sâm

jer Otac je sa mnom.

To vam rekoh da u meni mir imate.

U svijetu imate muku,

ali hrabri budite —

ja sam pobijedio svijet!«

Riječ Gospodnja.