Pošalji nam Duha svojega, Gospodine, i obdari naša srca i razum,

            podari nam novu hrabrost tamo gde smo bojažljivi,

            podari nam mudrost i strpljenje da prepoznamo Tvoje naume,

            podari nam mir u veri da možemo da prepoznamo svetlo na Tvom putu.

            Pošalji nam Duha svojega, Gospodine, i podari nam ljubav vidljivu u našim delima.

Verovatno nikad nećemo dokraja shvatiti šta je to Duh. Takođe ne znamo šta je zapravo materija, kao i mnoge druge pojave oko nas. Možda je najjednostavnije reći da je čovek ‒ zapravo čovek po svom duhu, jer je moralno, razumno, religiozno i kulturno biće. Duh je ono što čini da imamo odnos prema stvarnosti u kojoj i po kojoj živimo. Duh vremena je ono što proizlazi iz duha ljudi koji žive i stvaraju u tom vremenu. Sve to se nekako prepliće i nije ga jednostavno razmrsiti. Možda vreme u kojem živimo traži duhovnu obnovu društva? Duhovnu obnovu nas samih. Možda. Duhovna obnova nije samo religijski pojam i praksa, iako je temeljna obaveza vernika zapravo duhovna obnova. Vlastitom duhovnom obnovom vernik neposredno doprinosi i duhovnoj obnovi Crkve. Ali duhovna obnova društva je nešto mnogo šire od religijske, etičke ili kulturno-naučne obnove. Tu mora da bude reči o svim područjima čovekovog duha, to jest naše ljudske stvarnosti koju treba obnoviti i u kojoj, na specifičan način, treba uprisutniti: razum, ljubav, mir i slobodu. Govoriti o duhovnoj obnovi društva zapravo znači govoriti o tome kakvo društvo želimo. Kakve škole želimo, kakva privreda bi nam pružala sigurnost, kakve javne ustanove bi doprinele našem poverenju u društvo i državu u kojoj živimo. Takva duhovna obnova nekako bi na blag način pretvorila društvo u kojem živimo u »društvo po meri čoveka«. Taj proces traži saradnju svih članova zajednice: naučnika, umetnika, prosvetnih radnika, političara, lekara, ljudi Crkve… ‒ svi zajedno trebalo bi da doprinesu izgradnji zajednice i društva u kojem može i treba da se afirmišu istina, ljubav i pravda, jer to su one temeljne vrednosti bez kojih duhovna obnova nije moguća, a zbog kojih se zapravo i provodi.

            Molim Te, Bože, daruj nam Duha svojega

            da postanemo zajednica za kakvu si nas Ti stvorio.

            Podari nam Duha svojega koji će nam pomoći da ne kvarimo Zemlju

            koju si nam pripravio, nego da je u zahvalnosti čuvamo.

            Podari nam nadu kojom ćemo Tebe slaviti

            i veru da koračamo kroz tamu, znajući da postoji svetlo.

            Molim Te, Bože, daruj nam Duha svojega.

Marijana Ajzenkol