Jutarnja

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

AntDođite, poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenom u Jedinstvu.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

AntDođite, poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenom u Jedinstvu.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

AntDođite, poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenom u Jedinstvu.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

AntDođite, poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenom u Jedinstvu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

AntDođite, poklonimo se pravome Bogu, jednome u Trojstvu i trojstvenom u Jedinstvu.

Himan


Trojice sveta, Oče, Sine, Duše,
Svemirom cijelim odzvanja ti hvala:
Srca zanosi, duše nam zažari
Svojom dobrotom!

Svesilni Oče, Stvoritelju svega,
Život nam daješ, sliku svoga lica:
Postići daj nam obećane dare
Vjere nam svete.

Odsjeve Očev, Sine Boga živog,
Ti bratom našim nazivaš se rado:
Životni trsu, daj da loze tvoje
Urode plodom.

Ljubavi, vatro, Bože Duše Sveti,
Snažno i blago upravljaš ti svime:
Duh nam prosvjetljuj, pokreći nam srca
Ljubavlju svojom.

Goste preslatki, Trojice božanska,
Čuvaj nas uvijek sjedinjene s tobom,
U društvu svetih dok ne zapjevamo
Vječnu ti hvalu. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

O blaženo Trojstvo, neka ti je dika i vlast, neka ti je slava i moć, neka ti je hvala i čast u vjekovječne vjekove.

Ps 63 (62), 2-9. Čežnja za Bogom

Boga traži tko odbacuje djela tame.

O Bože, ti si Bog moj: *
    gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
    kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
    gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
    moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
    u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
    hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
    u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
    kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
    desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. O blaženo Trojstvo, neka ti je dika i vlast, neka ti je slava i moć, neka ti je hvala i čast u vjekovječne vjekove.

Antifona 2.

Tebe slave, tebi se klanjaju i veličaju te sva stvorenja tvoja, o blaženo Trojstvo.

Hvalospjev(Dn 3,57-88.56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
     (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
    neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
    hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
    hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

AntTebe slave, tebi se klanjaju i veličaju te sva stvorenja tvoja, o blaženo Trojstvo.

Antifona 3.Sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vijeke.

Ps 149. Pobjednička pjesma svetaca

Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda  (Hezihije).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
    i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
    Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
    bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
    spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
    neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
    mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
    i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
    a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
    nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

AntSve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vijeke.

ČITANJE1 Kor 12,4-6

Različiti su dari, a isti Duh, i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

OTPJEV

R. Tebi neka je hvala, tebi neka je slava, * o blaženo Trojstvo.
       Tebi neka je hvala, tebi neka je slava, o blaženo Trojstvo.

O. Tebi ide zahvaljivanje u vijeke vjekova. * O blaženo Trojstvo.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. * Tebi …

Evanđeoski hvalospjev

AntBlagoslovljeno da si, sveto i nerazdijeljeno Trojstvo, koje sve stvaraš i svime upravljaš, i sada i vazda i u vjekovječne vijeke vjekova.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

AntBlagoslovljeno da si, sveto i nerazdijeljeno Trojstvo, koje sve stvaraš i svime upravljaš, i sada i vazda i u vjekovječne vijeke vjekova.

MOLBENICA

Poklonimo se Ocu i Sinu i Duhu Svetomu i kliktajući im hvalu iskažimo:

R. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

 • Oče sveti, ti si nama, koji ne znamo kako valja moliti, dao Duha Svetoga da potpomaže našu nemoć i za nas te moli kako ti hoćeš. R.
 • Sine Božji, ti si Oca molio da tvojoj Crkvi dade Branitelja; daj da zauvijek s nama ostane Duh istine. R.
 • Dođi, Duše Sveti, i udijeli nam svoje plodove: ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrotu i darežljivost, velikodušnost, postojanost, blagost, vjeru, skromnost, uzdržljivost i čistoću. R.
 • Svemogući Oče, ti si u srca naša poslao Duha Sina svoga, koji kliče: Abba, Oče; daj da po Duhu djelujemo te budemo tvoji baštinici a subaštinici Kristovi. R.
 • Kriste, ti si Branitelja poslao koji izlazi od Oca da za tebe daje svjedočanstvo; daj da i mi pred ljudima svjedočimo za tebe. R.Oče naš, koji jesi na nebesima,
  sveti se ime tvoje,
  dođi kraljevstvo tvoje,
  budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
  Kruh naš svagdanji daj nam danas.
  I otpusti nam duge naše
  kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
  i ne uvedi nas u napast,
  nego izbavi nas od zla.

MOLITVA  

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu Tvome koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova, Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.