Isusove reči nam otkrivaju temeljnu istinu naše vere – vrhunac Božijeg otkrivenja – da Bog nije sam, da je neshvatljiv u međusobnoj transcendentnosti ljubavi Ličnosti – Oca, Sina i Svetoga Duha.

U Presvetoj Trojici otkrivamo ko je za nas Isus Hristos. Ponovo u Isusu Hristu možemo razumeti ko je Bog za nas. Taj Bog je beskrajna, neizreciva Ljubav. Ljubav je sva u sebedarju Ličnosti: Oca, Sina i Svetoga Duha. Dakle, Isus, SIN, ne uzvraća uljezu u njegovoj pustinji, već rečju Očevom. I u svakom činu Isus se obraća Ocu i zahvaljuje mu. Konačno, kome je Sin posvetio svoj život, govore i ove Njegove reči: „Hvala ti, Oče, Gospode neba i zemlje, što si otkrio / ne ‘ja’, nego ‘ti’ otkrivaš / tajne Carstva .“ ne govori o sebi, nego o Sinu: dakle, povodom njegovog krštenja i preobraženja: „Ovo je Sin moj ljubljeni. Uslišite ga!“

Onaj koji čini da se Otac u Sinu čuje i razume, a Sin u Ocu, jeste „golub“ – Duh Sveti. Danas čujemo da će Isus „uzeti Duha od Njega i objaviti ga“. I opet, Njegovo je, Njegovo je kroz Oca: „Ono što ima Otac moje je“. Sveti Duh dolazi k nama da nas nauči kako da zovemo Boga „Ocem“. Kada, na primer, na početku mise pozdravljamo sveštenika: „I duhom tvojim“, izrazili smo veru da ćemo prizvati Isusa Hrista u „duhu“ Duha Svetoga: „Maranato! Dođi, Gospode!“, uzviknimo Bogu s njim: „Aba! oče!”

Prvobitno religiozno pitanje je sledeće: da li je Bog ovde, sa nama, za nas, sada, i ako jeste, šta to znači za nas? I obrnuto: ako smo sada pred Bogom, kakvi treba da budemo, šta smo njemu i šta da radimo? Odgovore nalazimo u Isusu Hristu. U njemu vidimo kakav je Sin Božiji i kako čovek, taj isti Sin, živi pred Bogom. Isus je živeo među nama i učinio Boga prisutnim u svom životu: OCA, koji ga je poslao i kroz koga smo mi deca njegova, DUHA kojim je bio ispunjen, i SINA koji je živeo u ljudskom telu.

To otkrivenje je za nas i milost i zadatak. Da istina koju poznajemo u Sinu oblikuje naš život, da budemo sličniji Njemu, kako se obično molimo: „Kroz Hrista, i sa Hristom, i u Hristu, tebi Bože, Oče Svemogući, u jedinstvu Duh Sveti, Amen“.

VN