Wooden cross with lighted candles on a black background

U telegramu upućenom nadbiskupu San Salvadora de Baije, papa Franja je izrazio tugu zbog kardinalove smrti 26. avgusta u Brazilu i pomenuo mnoge važne kardinalove dužnosti koje je obavljao u službi Crkve, uvek vođen apostolskom revnošću.

Papa Franja je sa dubokom tugom primio vest o smrti brazilskog kardinala Gerarda Majele Anjela, koji je preminuo 26. avgusta, u Londrini u državi Parana u Brazilu. Imao je 89 godina. Ovo je istaknuto u telegramu upućenom kardinalu Sergiju Da Roči, nadbiskupu mitropolitu San Salvadora de Baije, u kojem je papa izrazio saučešće i uverio se u svoje molitve Gospodinu za večni počinak tog časnog prelata.

Zahvalan Gospodinu za dugogodišnje služenje Crkvi

„Moje molitve – napomenuo je papa Franja – takođe su zahvalne Bogu za njegovo dugogodišnje predano služenje Svetoj Majci Crkvi, uvek vođene apostolskom revnošću, u raznim misijama koje su mu poverene kao biskupu Toleda, nadbiskupu Londrine, sekretaru Veća za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, i konačno, kao nadbiskupu primasu Brazila i predsedniku Biskupske konferencije“.

Blagoslov pape Franje

Papa Franja je potom dao apostolski blagoslov nadbiskupu Da Roči i svima koji se pridružuju molitvi za večni počinak preminulog kardinala kao zalog utehe i nade u večni život.

Izvor: Vatican News