POZIVNIK

R.Otvori, Gospodine, usne moje.O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Dođi, Duše Presveti,
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski Goste drag,
Pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu,
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj.
Amen, aleluja!

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven, aleluja.

Ps 93 (92). Gospodin – Kralj svemira

Zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar! Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo (Otk 19, 6. 7).

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven, *
    Gospodin zaodjeven moću i opasan.
Čvrsto stoji krug zemaljski, *
    neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, *
    ti si od vječnosti!

Rijeke podižu, Gospodine, 
    rijeke podižu glase svoje, *
    rijeke podižu svoj bučni huk.
Jači od glasova voda golemih, 
    silniji od bijesnoga mora: *
    silan je Gospodin u visinama.

Tvoja su obećanja vjere predostojna, 
    svetost dolikuje Domu tvomu, *
    Gospodine, u sve dane!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven, aleluja.

Antifona 2.

Oslobodit će se stvorenje na slobodu i slavu djece Božje, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 57-88, 56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
     (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
    neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
    hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
    hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Oslobodit će se stvorenje na slobodu i slavu djece Božje, aleluja.

Antifona 3.

Uzvišeno je ime Gospodnje nad nebo i zemlju, aleluja.

Ps 148. Nebo i zemlja hvale Gospodina

Onomu koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu: hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova (Otk 5, 13).

Hvalite Gospodina s nebesa, *
    hvalite ga u visinama!
Hvalite ga, svi anđeli njegovi, *
    hvalite ga, sve vojske njegove!

Hvalite ga, sunce i mjeseče, *
    hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
Hvalite ga, nebesa nebeska, *
    i vode nad nebesima!

Neka hvale ime Gospodnje, *
    jer on zapovijedi i postadoše.
Postavi ih zauvijek i dovijeka, *
    zakon dade koji neće proći.

Hvalite Gospodina sa zemlje, *
    nemani morske i svi bezdani!
Ognju i grade, sniježe i maglo, *
    olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
Gore i svi brežuljci, *
    plodonosna stabla i svi cedrovi!
Zvijeri i sve životinje, *
    gmizavci i ptice krilate!

Zemaljski kraljevi i svi narodi, *
    knezovi i suci zemaljski.
Mladići i djevojke, *
    starci s djecom zajedno:
nek svi hvale ime Gospodnje, *
    jer jedino je njegovo ime uzvišeno!

Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje, *
    on podiže snagu svom narodu,
on proslavlja pobožnike svoje, *
    sinove Izraelove – narod njemu blizak.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uzvišeno je ime Gospodnje nad nebo i zemlju, aleluja.

ČITANJE  Dj 10, 40-43

Bog uskrisi Isusa treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo zajedno s njime jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. Bog nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po Imenu njegovu prima oproštenje grijeha.

OTPJEV

R. Kriste, Sine Boga živoga, * smiluj nam se.
     Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.

O. Ti si od mrtvih uskrsnuo. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kriste…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.  Oče, ja te proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Oče, ja te proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti, aleluja.

MOLBENICA

Molbom se utecimo Bogu Ocu svemogućemu koji je od mrtvih uskrisio Isusa, našega Vođu i Spasitelja, te mu kliknimo:

R. Gospodine, sjajem nas Kristovim osvijetli.

 • Sveti Oče, koji si Isusa, svoga Miljenika, iz tame smrti prenio u svjetlo svoje slave, daj nam stići u tvoje divno svjetlo. R.
 • Ti si nas po vjeri spasio; daj da danas živimo u vjeri svoga krštenja. R.
 • Ti nam naređuješ da tražimo što je gore, gdje Krist sjedi tebi zdesna; čuvaj nas od zamamnosti grijeha. R.
 • Nek naš život s Kristom u tebi sakriven svijetli u svijetu da tako obznanjujemo unaprijed novo nebo i novu zemlju. R.Oče naš, koji jesi na nebesima,
  sveti se ime tvoje,
  dođi kraljevstvo tvoje,
  budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
  Kruh naš svagdanji daj nam danas.
  I otpusti nam duge naše
  kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
  i ne uvedi nas u napast,
  nego izbavi nas od zla.

MOLITVAGospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.