Prvo čitanje:

Dj 12, 24 – 13, 5a

Odlučite mi Barnabu i Savla.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Riječ je Božja rasla i širila se. Barnaba i Savao, pošto obaviše služenje u Jeruzalemu, vratiše se uzevši sa sobom Ivana zvanog Marko.U antiohijskoj je Crkvi bilo proroka i učitelja: Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen, suothranjenik Heroda četverovlasnika, i Savao. Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: »De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.« Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpustili ih.Poslani od Svetoga Duha siđu u Seleuciju, a odande odjedre na Cipar. Kad se nađoše u Salamini, navješćivahu riječ Božju u židovskim sinagogama.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev:

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim, 
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi, 
jer sudiš pucima pravedno 
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave! 
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Evanđelje:

Iv 12, 44-50

Ja — Svjetlost — dođoh na svijet.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Povika Isus:»Tko u mene vjeruje,ne vjeruje u mene,nego u onoga koji me posla;i tko vidi mene,vidi onoga koji me posla.Ja — Svjetlost — dođoh na svijetda nijedan koji u mene vjerujeu tami ne ostane.I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih,ja ga ne sudim.Ja nisam došao suditi svijetu,nego svijet spasiti.Tko mene odbacujei riječi mojih ne prima,ima svoga suca:riječ koju sam zborio —ona će mu suditi u posljednji dan.Jer nisam ja zborio sam od sebe,nego onaj koji me posla — Otac —on mi dade zapovijedšto da kažem, što da zborim.I znam:zapovijed njegova jest život vječni.Što ja dakle zborim,tako zborimkako mi je rekao Otac.«Riječ Gospodnja.