Prvo čitanje:

Jak 1, 19-27

Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ, koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše.A koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome. Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 15, 2-5

Pripjev:

Tko smije stanovati na svetoj gori tvojoj, Gospodine.

Onaj samo tko živi čestito, 
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, 
i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi 
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se boje Gospodina.

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege, 
i ne daje novca na lihvu, 
i ne prima mita protiv nedužna.

Evanđelje:

Mk 8, 22-26

Slijepac progleda te je mogao sve jasno vidjeti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad Isus i učenici dođoše u Betsaidu dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pijunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: »Vidiš li što?« Slijepac upilji pogled i reče: »Opažam ljude; vidim nešto kao drveće … hodaju.« Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu: »Ne ulazi u selo.«Riječ Gospodnja.