Prvo čitanje:

Dj 15, 1-6

Odrediše da uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi nastalog pitanja.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.Oni su, dakle ispraćeni od Crkve prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost. Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovijediše što sve Bog učini po njima.Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa rekoše: »Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev.«Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev:

Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u Dom Gospodnji!«

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani 
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, 
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu, 
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, 
stolice Doma Davidova.

Evanđelje:

Iv 15, 1-8

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Ja sam istinski trs,a Otac moj — vinogradar.Svaku lozu na meni koja ne donosi rodaon siječe,a svaku koja rod donosi,čistida više roda donese.Vi ste već očišćenipo riječi koju sam vam zborio.Ostanite u meni i ja u vama.Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebeako ne ostane na trsu,tako ni vi ako ne ostanete u meni.Ja sam trs,vi loze.Tko ostaje u meni i ja u njemu,taj donosi mnogo roda.Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.Ako tko ne ostane u meni,izbace ga kao lozui usahne.Takve onda skupe i bace u oganj te gore.Ako ostanete u menii riječi moje ostanu u vama,što god hoćete, ištitei bit će vam.Ovime se proslavlja Otac moj:da donosite mnogo rodai da budete moji učenici.«Riječ Gospodnja.