Prvo čitanje:

Mal 3, 1-4

Doći će u Hram svoj Gospodin koga vi tražite.

Čitanje Knjige proroka Malahije

Ovo govori Gospodin Bog:Evo šaljem glasnikada put preda mnom pripravi.I doći će iznenada u Hram svojGospodin koga vi tražitei Anđeo Saveza koga žudite.Evo ga, dolazi već —govori Gospodin nad Vojskama.Ali tko će podnijeti dan njegova dolaskai tko će opstati kad se on pojavi?Jer on je kao oganj ljevačevi kao lužina bjeliočeva.I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.Očistit će sinove Levijevei pročistit će ihkao zlato i srebroda prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti.Tad će biti draga Gospodinužrtva Judina i jeruzalemskakao u drevne dane i kao prvih godina.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 24, 7-10

Pripjev:

Tko je taj Kralj slave? To je sam Gospodin.

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, 
dižite se, dveri vječne, 
da uniđe Kralj slave!«

»Tko je taj Kralj slave?« 
»Gospodin silan i junačan, 
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, 
dižite se, dveri vječne, 
da uniđe Kralj slave!«

»Tko je taj Kralj slave?«
»Gospodin nad Vojskama 
— on je Kralj slave!«

Drugo čitanje:

Heb 2, 14-18

Trebalo je da u svemu postane braći sličan.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam Isus tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji — od straha pred smrću —kroza sav život bijahu podložni ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 2, 22-40

Vidješe oči moje spasenje tvoje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,po riječi svojoj, u miru!Ta vidješe oči mojespasenje tvoje,koje si pripraviopred licem sviju naroda:svjetlost na prosvjetljenje naroda,slavu puka svoga izraelskoga.«Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

Izvor: Hilp.hr