Prvo čitanje:

2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Kralj pročita narodu sve riječi Knjige Saveza koja je nađena u Domu Gospodnjem i sklopi pred Gospodinom Savez.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Veliki svećenik Hilkija reče tajniku Šafunu: »Našao sam Knjigu Zakona u Domu Gospodnjem. I Hilkija dade knjigu Šafanu, koji ju je pročitao. Tajnik Šafan dođe kralju te ga izvijesti: »Tvoje sluge — reče on — pokupile su novac, koji se našao u Domu i predale su ga poslovođama, postavljenim u Domu Gospodnjem.« Tada tajnik Šafan obavijesti kralja: »Svećenik Hilkija dade mi jednu knjigu.« I Šafan je poče čitati pred kraljem.

Čuvši riječi Knjige Zakona, kralj razdrije haljine svoje. I naredi svećeniku Hilkiji, Šafanovu sinu Ahikamu, Mikinu sinu Akboru, tajniku Šafanu i kraljevu sluzi Asaji: »Idite i upitajte Gospodina o meni i o narodu, i o svoj Judeji zbog ove knjige što je nađena, jer je velika Gospodnja jarost što se izlila na nas zato što naši očevi nisu slušali riječi ove knjige, nisu vršili što nam je u njoj napisano.«

Tada kralj posla da se saberu kod njega sve judejske i jeruzalemske starješine. Kralj potom uzađe u Dom Gospodnji s Judejcima, Jeruzalemcima, svećenicima i prorocima, i sa svim narodom, od najmanjega do najvećega. I pročita im sve riječi Knjige Saveza koja je nađena u Domu Gospodnjem. Kralj, stojeći na svome mjestu, sklopi pred Gospodinom Savez da će slijediti Gospodina i držati se njegovih zapovijedi, pouka i uredaba svim srcem i svom dušom, da bi ispunio sve stavke toga Saveza zapisane u ovoj knjizi. Sav je narod stupio u Savez.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 33-37.40

Pripjev:

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih!

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih,
i ja ću je čuvati do kraja.
Pouči me da se tvoga držim Zakona,
i čuvat ću ga svim srcem.
Uputi me stazom svojih zapovijedi,
jer ja u njoj uživam.
Prikloni mi srce propisima svojim,
a ne k pohlepi!
Odvrati moje oči da ne vide ništavost,
život mi čuvaj na putu svojemu!
Evo, čeznem za naredbama tvojim:
pravdom me svojom poživi.

Evanđelje:

Mt 7, 15-20

Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuvajte se lažnih proroka

koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,

a iznutra su vuci grabežljivi.

Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.

Bere li se s trnja grožđe

ili s bodljike smokve?

Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,

a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.

Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova

niti nevaljalo stablo dobrih plodova.

Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom

siječe se i u oganj baca.

Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«

Riječ Gospodnja.