Prvo čitanje:

Suci 9, 6-15

Rekoste: Kralj neka vlada nad nama! Pa ipak vaš je kralj Gospodin (l Sam 12, 12).

Čitanje Knjige o Sucima

U one dane: Skupiše se svi šekemski građani i sav Bet-Milo, odoše te postaviše Abimeleka za kralja kod hrasta koji stoji u Šekemu. Kada su to dojavili Jotamu, ode on, stade na vrh gore Gerizima i povika im na sav glas:

»Čujte me, uglednici šekemski,

tako vas čuo Bog!

Jednom se zaputila stabla

da pomažu kralja koji će vladati nad njima.

Pa rekoše maslini: Budi nam kraljem!

Odgovori im maslina:

Zar da se svog ulja odreknem

što je na čast bozima i ljudima

da bih vladala nad drugim drvećem?

Tad rekoše stabla smokvi:

Dođi, budi nam kraljem!

Odgovori im smokva:

Zar da se odreknem slatkoće

i krasnoga ploda svog

da bih vladala nad drugim drvećem?

Tad rekoše stabla lozi:

Dođi, budi nam kraljem!

Odgovori im loza:

Zar da se odreknem vina

što veseli bogove i ljude

da bih vladala nad drugim drvećem?

Sva stabla rekoše tad glogu:

Dođi, budi nam kraljem!

A glog odgovori stablima:

Ako me doista hoćete pomazat za kralja,

u sjenu se moju sklonite.

Ako nećete, iz gloga će oganj planuti

i sažeci cedrove libanonske!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 21, 2-7

Pripjev:

Gospodine, zbog tvoje se moći kralj veseli.

Gospodine, zbog tvoje se moći kralj veseli,
zbog pomoći tvoje radosno kliče.
Ti mu ispuni želju srca,
ne odbi molitve usana njegovih.

Ti ga predusrete blagoslovima sretnim,
na glavu mu krunu stavi od suhoga zlata.
Za život te molio, i ti mu dade
premnoge dane — za vijeke vjekova.

Pomoću tvojom slava je njegova velika,
uresio si ga veličanstvom i sjajem.
Ti ga učini blagoslovom za vjekove,
veseliš ga radošću lica svojega.

Evanđelje:

Mt 20, 1-16a

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ‘Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ‘Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ‘Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ‘Idite i vi u vinograd.’

»Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ‘Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

»Nato on odgovori jednomu od njih: ‘Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’

»Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Riječ Gospodnja.