Prvo čitanje:

Otk 21, 9b-14

U temeljima imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo progovori sa mnom:

»Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu,

Ženu Jaganjčevu!«

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku

i pokaza mi sveti grad Jeruzalem:

silazi s neba od Boga,

sav u slavi Božjoj,

blistav poput dragog kamena,

kamena slična kristalnom jaspisu;

okružen zidinama velikim i visokim,

sa dvanaest vrata:

na vratima dvanaest anđela

i napisana imena

dvanaest plemena Izraelovih.

Od istoka vrata troja,

od sjevera vrata troja,

od juga vrata troja,

od zapada vrata troja.

Gradske su zidine imale dvanaest temelja,

a na njima dvanaest imena

dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 10-13b.17-18

Pripjev:

Prijatelji tvoji, Gospodine, objavljuju slavu kraljevstva tvoga.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore!

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

Evanđelje:

Iv 1, 45-51

Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.