Prvo čitanje:

Dj 5, 17-26

Eno, ljudi koje baciste u tamnicu, u Hramu stoje i uče narod.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Podiže se veliki svećenik i sve njegove pristaše — sljedba saducejska. Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu. Ali anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče: »Pođite i postojano u Hramu navješćujte narodu sve riječi Života ovoga.« Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali.Uto stiže veliki svećenik i njegove pristaše, sazovu Vijeće i sve starješinstvo sinova Izraelovih pa pošalju u zatvor da ih dovedu. Kad stražari stigoše onamo, ne nađoše ih u tamnici pa se vrate i jave: »Zatvor smo našli sa svom pomnjom zatvoren i čuvare na straži pred vratima, ali kad smo otvorili, nikoga unutra ne nađosmo.« Kad su hramski zapovjednik i veliki svećenici čuli te riječi, u nedoumici su se pitali što bi to moglo biti. Nato netko pristigne i dojavi im: »Eno, ljudi koje baciste u tamnicu, u Hramu stoje i uče narod.« Tada zapovjednik sa stražarima ode te ih dovede — ne na silu jer se bojahu da ih narod ne kamenuje.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2-9

Pripjev:

Jadnik vapi, i Gospodin ga čuje.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali, 
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina, 
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina, i on me usliša, 
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša. 
Eto, jadnik vapi, i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin: 
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Evanđelje:

Iv 3, 16-21

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

»Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođencada nijedan koji u njega vjerujene propadne,nego da ima život vječni.Ta Bog nije poslao Sina na svijetda sudi svijetu,nego da se svijet spasi po njemu.Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;a tko ne vjeruje, već je osuđenšto nije vjerovaou ime jedinorođenoga Sina Božjega.A ovo je taj sud:Svjetlost je došla na svijet,ali ljudi su više ljubilitamu nego svjetlostjer djela im bijahu zla.Uistinu, tko god čini zlo,mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlostida se ne razotkriju djela njegova;a tko čini istinu,dolazi k svjetlostinek bude bjelodanoda su djela njegova u Bogu učinjena.«Riječ Gospodnja.