Prvo čitanje:

Jr 31, 1-7

Ljubavlju vječnom ljubim te.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U ono vrijeme — riječ je Gospodnja —

bit ću Bog svim plemenima Izraelovim,

i oni će biti narod moj.

Ovako govori Gospodin:

Nađe milost u pustinji

narod koji uteče maču:

Izrael ide u svoje prebivalište.

Iz daljine mu se Gospodin ukaza:

»Ljubavlju vječnom ljubim te,

zato ti sačuvah milost.

Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana,

djevice Izraelova.

Opet ćeš se resit bubnjićima,

u veselo kolo hvatati.

Opet ćeš saditi vinograde

na brdima Samarije:

koji nasade posade,

oni će i trgati.

Jer dolazi dan te će stražari

vikati na brdu efrajimskom:

Na noge! Na Sion se popnimo,

Gospodinu, Bogu svojemu!«

Jer ovako govori Gospodin:

Kličite od radosti Jakovu,

podvikujte prvaku naroda!

Objavljujte, uznosite, navješćujte:

Gospodin spasi narod svoj,

Ostatak Izraelov!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps Jr 31, 10-13

Pripjev:

Gospodin nas čuva kao pastir stado svoje.

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski,
da se naužiju dobara Gospodnjih.

Djevojke će se veselit u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveselit nakon žalosti.

Evanđelje:

Mt 15, 21-28

O ženo, velika je vjera tvoja!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu nato njegovi učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.

Riječ Gospodnja.