Prvo čitanje:

Dj 8, 1b-8

Obilazili su navješćujući Riječ.

Čitanje Djela apostolskih

U onaj dan navali velik progon na Crkvu u Jeruzalemu. Svi se osim apostola raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim. Bogobojazni su ljudi pokopali Stjepana i održali veliko žalovanje za njim. Savao je pak pustošio Crkvu: ulazio je u kuće, odvlačio muževe i žene i predavao ih u tamnicu.Oni dakle što su se raspršili obilazili su navješćujući Riječ. Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajućiga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 66, 1-3a.4-7a

Pripjev:

Kliči Bogu sva zemljo!

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu:
»Kako su potresna djela tvoja!

Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!« 
Dođite i gledajte djela Božja,
čuda učini među sinovima ljudskim.

On pretvori more u zemlju suhu,
te rijeku pregaziše. 
Stog se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom.

Evanđelje:

Iv 6, 35-40

Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:»Ja sam kruh života.Tko dolazi k meni,neće ogladnjeti;tko vjeruje u mene,neće ožednjeti nikada.No rekoh vam:vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.Svi koje mi daje Otacdoći će k meni,i onoga tko dođe k menineću izbaciti;jer siđoh s nebane da vršim svoju volju,nego volju onoga koji me posla.A ovo je volja onoga koji me posla:da nikoga od onih koje mi je daone izgubim,nego da ih uskrisim u posljednji dan.Da, to je volja Oca mojegada tko god vidi Sinai vjeruje u njega,ima život vječnii ja da ga uskrisim u posljednji dan.«Riječ Gospodnja.