Prvo čitanje:

Dj 11, 21b-26; 13, 1-3

Bijaše Barnaba muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.

Vijest o tom doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina. Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo pri¬kloni Gospodinu.

Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla. Kad ga nade, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici naj¬prije prozvaše »kršćanima«.

U antiohijskoj je Crkvi bilo proroka i učitelja: Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen, suothranjenik Heroda čet-verovlasnika, i Savao. Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: »De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.« Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpustili ih.

Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-6

Pripjev:

Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega. Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala, uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Evanđelje:

Mt 10, 7-13

Besplatno primiste, besplatno dajte!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:

»Putem propovijedajte:

‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’

Bolesne liječite,

mrtve uskrisujte,

gubave čistite, zloduhe izgonite!

Besplatno primiste, besplatno dajte!

Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase,

ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa.

Ta vrijedan je radnik hrane svoje.

U koji god grad ili selo uđete,

razvidite tko je u njemu dostojan:

ondje ostanite sve dok ne odete.

Ulazeći u kuću, zaželite joj mir.

Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju.

Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati.

Riječ je Gospodnja.