Prvo čitanje:

Ez 18, 1-10.13b.30-32

Sudit ću svakome po njegovim putovima.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Dođe mi riječ Gospodnja: »Što vam je te o zemlji izraelskoj ponavljate poslovicu: Oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi! Života mi moga, riječ je Gospodina Boga: nitko od vas neće više u Izraelu ponavljati tu poslovicu, jer, svi su životi moji, kako život očev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti.

Tko je pravedan i poštuje zakon i pravdu, i ne blaguje po gorama i očiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega svoga i ne prilazi ženi dok je nečista; nikomu ne nanosi nasilja, vraća što je u zalog primio i ništa ne otima; kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva, ne posuđuje uz dobit i ne uzima pridavka, ruku usteže od nedjela, po istini presuđuje, po mojim naredbama hodi i čuva moje zakone, postupajući po istini — taj je zaista pravedan i taj će živjeti, riječ je Gospodina Boga.

Ali, porodi li on sina nasilnika, koji krv prolijeva, ili bratu takvo što učini, — ne, takav sin neće živjeti! Učinio je te gadosti i umrijet će, a krv će njegova na njega pasti.

Zato, dome Izraelov, ja ću suditi svakome po njegovim putovima — riječ je Gospodina Boga. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast! Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umre — riječ je Gospodina Boga. Obratite se, dakle, i živite!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 51, 12-15.18-19

Pripjev:

Čisto srce stvori mi, Bože!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Evanđelje:

Mt 19, 13-15

Ne priječite djeci k meni: takvih je kraljevstvo nebesko!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Doniješe Isusu dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: »Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!« I položi ruke na njih pa krene odande.

Riječ Gospodnja.