Prvo čitanje:

Jak 3, 1-10

Nitko od ljudi ne može ukrotiti jezika.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja! Ta znate: bit ćemo strože suđeni. Doista, svi mnogo griješimo. A tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo. Ubacimo li uzde u usta konjima da ih sebi upokorimo, upravljamo i cijelim tijelom njihovim. Eno i lađa: tolike su i silni ih vjetrovi gone, a neznatno ih kormilo upravlja kamo kormilarova volja hoće. Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi.Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! I jezik je vatra, svijet nepravda jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života. Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio, a jezik — zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog — nitko od ljudi ne može ukrotiti.Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 12, 2-5. 7-8

Pripjev:

Ti ćeš, Gospodine, bdjeti nad nama!

U pomoć, Gospodine, jer nestaje pobožnih, 
vjernosti nema više među ljudima!
Svatko laže svome bližnjemu,
govore usnama lažljivim i srcem dvoličnim.

Istrijebi, Gospodine, sve usne lažljive
i jezik hvastavi;
one što zbore: »Jezik je naša snaga, 
naše su usne za nas: 
Tko nam što može?«

Riječi su Gospodnje riječi iskrene
srebro prokušano, od zemlje odvojeno, 
sedam puta očišćeno.
Gospodine, ti ćeš bdjeti nad nama,
od naraštaja ovog čuvat nas svagda.

Evanđelje:

Mk 9, 2-13

Preobrazi se pred njima.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma — nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustali« pa ga upitaju: »Zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?« A on im reče: »Ilija će doduše prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Čovječjem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren? Ali, velim vam: Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu.

«Riječ Gospodnja.