Prvo čitanje:

Dj 16, 1-10

Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stiže Pavao u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu. Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: »Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!« Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 100, 1b-3. 5

Pripjev:

Kliči, Gospodinu, sva zemljo!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! 
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi, 
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin, 
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje:

Iv 15, 18-21

Vi niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Ako vas svijet mrzi,znajte da je mene mrzio prije nego vas.Kad biste bili od svijeta,svijet bi svoje ljubio;no budući da niste od svijeta,nego sam vas ja izabrao iz svijeta,zbog toga vas svijet mrzi.Sjećajte se riječi koju vam rekoh:’Nije sluga veći od gospodara.’Ako su mene progonili,i vas će progoniti;ako su moju riječ čuvali,i vašu će čuvati.A sve će to poduzimati protiv vasporadi imena mogajer ne znaju onoga koji mene posla.«Riječ Gospodnja.