Prvo čitanje:

Gal 2, 19-20

Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo!

Po Zakonu ja Zakonu umrijeh

da Bogu živim.

S Kristom sam razapet.

Živim,

ali ne više ja,

nego živi u meni Krist.

A što sada živim u tijelu,

u vjeri živim u Sina Božjega

koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2-11

Pripjev:

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,
uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Tražio sam Gospodina i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.

U njega gledajte i razveselite se
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže
oko njegovih štovalaca da ih spasi.
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin:
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
ne trpe oskudice koji ga se boje.
Osiromašiše mogućnici i gladuju,
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Evanđelje:

Iv 15, 1-8

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ja sam istinski trs,

a Otac moj — vinogradar.

Svaku lozu na meni koja ne donosi roda

on siječe,

a svaku koja rod donosi

čisti

da više roda donese.

Vi ste već očišćeni

po riječi koju sam vam zborio.

Ostanite u meni i ja u vama.

Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe,

ako ne ostane na trsu,

tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs, vi loze.

Tko ostaje u meni i ja u njemu,

taj donosi mnogo roda.

Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.

Ako tko ne ostane u meni,

izbace ga kao lozu

i usahne.

Takve onda skupe i bace u oganj

te gore.

Ako ostanete u meni

i riječi moje ostanu u vama,

što god hoćete, ištite

i bit će vam.

Ovime se proslavlja Otac moj:

da donosite mnogo roda

i da budete moji učenici.«

Riječ Gospodnja.